Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzywa sztuczne i kompozyty 1300-Mt1TSzK-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ashby M.F.: „Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim”, WNT, Warszawa 1996.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. M. Żenkiewicz, M. Stepczyńska, T. Karasiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski: Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

2. Żenkiewicz M.: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Polimeryzacja, właściwości, badania, WAB, Bydgoszcz 2002.

Efekty uczenia się:

Student:

U1 - potrafi analizować wyniki badań laboratoryjnych i sporządzać sprawozdania z ich wykonania.

U2 - potrafi korzystać z informacji technicznych dotyczących materiałów polimerowych, niezbędnych w materiałowym projektowaniu inżynierskim.

U3 - ma umiejętność samokształcenia w zakresie oceny właściwości materiałów polimerowych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zakres tematów:

Metody badań właściwości mechanicznych materiałów polimerowych: wytrzymałość na rozciąganie, udarność, twardość. Analiza termiczna kompozytów polimerowych: dynamiczna analiza mechaniczna (DMA), różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), termograwimetria (TGA). Rezystywność powierzchniowa i skrośna. Spektroskopia w podczerwieni z transformacja Fouriera (FTIR) Źródła informacji technicznej dot. materiałów polimerowych, która jest niezbędna w projektowaniu inżynierskim.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Moraczewski 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Moraczewski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.