Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapis konstrukcji + CAD 1300-Mt1ZKC-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Burcan Jan: Podstawy rysunku technicznego, PWN, 2016.
2. Paprocki K.: Zasady zapisu konstrukcji , Wyd. Politechniki Warszawskiej, wyd. 7 popr., 2000.
3. Mazur J.W., Kosiński K., Polakowski K.: Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Wyd. 1 popr. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
4. Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.
5. Schabowska K., Gajewski J., Filipek P., Jonak J., Graficzny zapis konstrukcji : przewodnik do zajęć projektowych. Lublin, Politechnika Lubelska, 2016.
6. Folęga P., Wojnar G., Czech P., Zasady zapisu konstrukcji maszyn. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016.
7. Filipowicz K., Kowal A., Kuczaj M., Rysunek techniczny. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016.
8. Planchard, David C., Engineering graphics with SOLIDWORKS 2017 and video instruction : a step-by-step project based approach utilizing 3D solid modeling, Mission SDC Publications, cop. 2017.
9. Waltham, MA., SolidWorks® 2013-podstawy SolidWorks. Dassault Systemes, 2013.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. Bajkowski J., Podstawy zapisu konstrukcji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.

2. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, Wyd. 24, WNT 2007.

3. Rydzanicz I., Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

4. Sujecki K., Zapis konstrukcji : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : Wydaw. AGH, 2000.

5. Skupnik D., Markiewicz R., Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji. Wyd. Nauka i Technika, Warszawa, 2013.

6. Sydor M., Wprowadzenie do CAD : podstawy komputerowo wspomaganego projektowania. Wyd. Warszawa, PWN, 2009.

7. Domański J., SolidWorks 2017 - projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady.

8. Gliwice, Helion, 2017.

Efekty uczenia się:

K_W13

Zna podstawowe metody sporządzania dokumentacji technicznej konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych,

K_U11

Potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny zawierający elementy automatyki i sterowania,

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

U1.

Zna podstawowe metody sporządzania dokumentacji technicznej konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych.

U2.

Zna narzędzia stosowane do sporządzania dokumentacji technicznej metodami komputerowymi CAD.

U3.

Potrafi posłużyć się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do tworzenia dokumentacji technicznej. Ma umiejętności w zakresie ustnego i pisemnego prezentowania wyników pracy własnej i danych literaturowych; umie formułować plan, redagować pracę, posługiwać się językiem technicznym, ma umiejętność wykonania rysunków, schematów, tabel.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie dokumentacji technicznej przekładni zębatej lub ślimakowej,

Zaliczenie sprawdzianów częściowych,

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

Geometryczne kształtowanie form technicznych. Model systemu informacyjnego w podstawowych działaniach technicznych. Własności i właściwości środków technicznych. Elementy zapisu konstrukcji. Podziałki rysunkowe. Pismo rysunkowe, formaty arkuszy rysunkowych i ich forma graficzna, tabelki. Rzut prostokątny. Rzut aksonometryczny. Ogólna budowa maszyn i mechanizmów. Normalizacja i unifikacja - znaczenie dla podstaw zapisu konstrukcji. Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych. Graficzne przedstawianie połączeń elementów maszyn. Oznaczanie cech powierzchni elementów. Wprowadzanie zmian. Tolerancje i pasowania, chropowatość powierzchni, odchyłki kształtu i położenia. Schematy i rysunki złożeniowe. Proces konstruowania i wytwarzania maszyn. Zapis konstrukcji w elektrotechnice i elektronice. Schematy pneumatyczne i hydrauliczne. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania w zakresie odwzorowania geometrycznego 2D i wymiarowania elementów maszyn. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania w zakresie odwzorowania geometrycznego 3D i obliczeń oraz symulacji. Podstawy aplikacji AutoCAD i SolidWorks.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Macko 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.