Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne podstawy zachowania 1100-Ps11BPZ-SJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Silbernagl S., Despopoulos A.: Kieszonkowy atlas fizjologiczny. PZWL 1994
Silbernagl S., Despopoulos A. Ilustrowana fizjologia człowieka. PZWL, 2007
Twyman R. M. Biologia rozwoju. Krótkie wykłady, PWN, 2005
Twarużek M.: Zearalenon i jego metabolity w surowicy krwi, moczu i tkance gruczołu krokowego u mężczyzn z prawidłowym, rozrostowym i nowotworowo zmienionym gruczołem krokowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 163, [1] s
Twarużek M., Soszczyńska E., Winiarski P., Zwierz A., Grajewski J.: The occurrence of molds in patients with chronic sinusitis. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology - 2014, Vol. 271, iss. 5, pp. 1143-1148
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

Kalat James W.. Biologiczne podstawy psychologii, PWN 2011

Longstaff A. Neurobiologia. Krótkie wykłady , PWN, 2006

Sadowski: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, 2007

Konturek: Fizjologia człowieka, UJ Kraków 1998, t. IV

Tafil-Klawe M., Klawe J. J. Wykłady z fizjologii człowieka. Wyd. Lek. PZWL, 2010

Traczyk W. 1997. Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01, W02

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny: pytania otwarte punktowane

Kryteria oceniania:

91-100 % punktów - bdb

81-90 % punktów – db+

71-80% punktów – db

61-70% punktów – dst+

51-60% punktów – dst

0-50% punktów - ndst

Zakres tematów:

Człowiek jako istota biologiczna.

Obserwacja a doświadczenie.

Aspekty i atrybuty życia biologicznego.

Czynności życiowe komórki i organizmu - pobudliwość.

Komórka nerwowa.

Homeostaza wewnątrzustrojowa i jej regulacja.

Zarys budowy układu nerwowego.

Anatomia funkcjonalna rdzenia kręgowego i pnia mózgu.

Anatomia funkcjonalna móżdżku i aun.

Anatomia funkcjonalna przodomózgowia.

Receptory i narządy zmysłów – budowa i zasada działania.

Fizjologia efektorów. Układ narządów ruchu.

Odruch jako jednostka czynności układu nerwowego.

Choroby układu nerwowego.

Diagnozowanie chorób układu nerwowego.

Centralna i lokalna regulacja krążenia krwi;

Biologiczne aspekty rozrodu człowieka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 13:15, sala Aula LBM
Jan Grajewski, Magdalena Twarużek 77/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.