Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne mechanizmy reklamy 1000-D24PMR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Doliński D., Psychologia reklamy, Wrocław 2001.
2. Kall J., Reklama, wyd. dow.
3. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1997.
4. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.
5. Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego. Dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych, Kraków 2000.
6. Albin K., Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa – Wrocław 2000.
7. Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Kraków 2001.
8. Pitrus A., Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Warszawa 2000.
9. Zimny R., Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008.
Literatura:

1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, wyd. dow.

2. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

3. Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006 (tu: wykład 3, 7, 8, 11).

4. Piekot T., Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii, Warszawa 2016 (tu: rozdz. 1 – Strategie patrzenia).

5. Zimny R., Język reklamy (zwł. Słowo i obraz w reklamie), w: K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Mag¬dziarz, B. Nierenberg, E. Nowińska, R. Zimny, Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu, Warszawa – Bielsko-Biała 2009, s. 103-146.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

Student:

1. (K_W03) ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie procesów komunikacyjnych oraz o strukturach i instytucjach istotnych z punktu widzenia komunikacji społecznej.

2. (K_W06) zna rodzaje więzi społecznych z punktu widzenia nauk o komunikacji, psychologii i socjologii.

3. (K_U01) potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zachodzące w Polsce i na świecie.

4. (K_K07) przewiduje społeczne oddziaływanie interpretowanych przekazów medialnych, reklamowych, internetowych, public relations, zwłaszcza w zakresie skutków prawnych, obyczajowych, politycznych i etycznych.

Efekty modułowe:

Student:

1. (W01) zna, definiuje, rozpoznaje i opisuje kulturowe, językowe i społeczne zaplecze stosowanych w reklamie technik psychologicznego wpływu na odbiorcę.

2. (W02) zna, definiuje, rozpoznaje i opisuje mechanizmy psychologiczne warunkujące skuteczną komunikację reklamową.

3. (U01) potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii percepcji i psychologii społecznej (oraz semiotyki i komunikologii) w celu krytycznej oceny przekazów reklamowych, związanych z promocją marek komercyjnych, uwzględniając poznane uwarunkowania dotyczące skuteczności i atrakcyjności przekazu reklamowego dla odbiorcy.

4. (K01) potrafi ocenić wpływ komunikacji reklamowej na stan więzi społecznych, uwzględniając obowiązujące komunikacyjne normy etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny; metoda punkty – ocena, według poniższej skali:

mniej niż 50% punktów – ndst

50-60% punktów – dst

60-70% punktów – dst plus

70-80% punktów – db

80-90% punktów – db plus

90-100% punktów – bdb

Zakres tematów:

1. Kody percepcyjne i kody semiotyczno-kulturowe w odbiorze przekazów wizualnych.

2. Retoryka wizualna przekazu reklamowego.

3. Kod werbalny i kod wizualny w reklamie.

4. Mechanizmy wpływu społecznego – model ELM Petty’ego i Cacioppo oraz reguły Cialdiniego.

5. Psychologiczne techniki perswazyjne niższego rzędu (wybór).

6. Psychologia poznawcza i psychologia społeczna w działaniach marketingowych (metody segmentowania rynku, kreowanie osobowości marek, matryce typologizujące przekaz reklamowy, wzorce osobowe i style życia jako faktory skuteczności reklamy).

7. Etyczne ograniczenia stawiane przekazom reklamowym i funkcje społeczne reklamy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 1
Rafał Zimny 24/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.