Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechatronika i napędy maszyn 1300-ITI12MNM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Neville B,. O., The Robot’s Builder Cookbook, 2007.
- Honczarenko J, Elastyczna automatyzacja wytwarzania – obrabiarki i systemy obróbkowe, 2000.
- McComb B. Robot’s Builder Bonanza, 2006.
- Milecki A., Liniowe serwonapędy elektrohydrauliczne – modelowanie i sterowanie, 2003.
- Williams K., Insektronics: built your own walking robot, 2003.
- R. Rak, Przyrządy wirtualny - realne narzędzie współczesnej metrologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
- Adamczak S, Makieła W.: Metrologia w budowie maszyn, Zadania z rozwiązaniami, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Literatura:

- Gawrysiak M. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1997.

- Heinmann B, Gerth W, Popp K. Mechatronika - komponenty, metody, przykłady. Wyd. PWN, Warszawa 2001.

- Bolton W., Mechatronics, Longman 2010.

- Nawrocki W. Sensory i systemy pomiarowe. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2002.

- 6. Tarnowski W. Modelowanie systemów. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, 2004.

- 7. Gawrysiak M, Analiza systemowa urządzenia mechatronicznego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2003.

- Dygała S. R., Układy sterowania automatyki, WNT, 2003.

- Peszyński K., Sterowanie procesów – podstawy i przykłady, 2002.

- Szafarczyk M., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, 2007.

- Urbaniak A. Podstawy Automatyki, 2004.

- Craig J.J.: Wprowadzenie do robotyki. WNT, Warszawa 1993.

- Honczarenko J.: Roboty przemysłowe – budowa i zastosowanie.

WNT, Warszawa, 2010.

- Koch T.: Systemy zrobotyzowanego montażu.

Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006.

- Kost G.: Układy sterowania robotów przemysłowych.

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000.

- Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki – Teoria i elementy manipulatorów i robotów. WNT, Warszawa, 1999.

- Olszewski M i inni: Manipulatory i roboty przemysłowe.

WNT, Warszawa 2002.

- Tomaszewski K.: Roboty przemysłowe. WNT, Warszawa 1993.

- Zdanowicz R.: Podstawy Robotyki. Wyd. Politechniki Śląskiej,

Gliwice 2011.

- Zdanowicz R.: Robotyzacja procesów wytwarzania.

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

- Piotrowski J.: Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2009.

- P. Paczyński: „Metrologia techniczna – przewodnik do wykładów ćwiczeń i laboratoriów” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2003.

- S. Adamczak, W. Makieła: Metrologia w budowie maszyn: zadania z rozwiązaniami WNT, 2014.

- W. Jakubiec, J. Malinowski: Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, 2007.

- M. Łapiński Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycznych WNT 1992.

- W. Gawędzki, Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Wydawnictwo AHG, Kraków 2011.

- Madura H. (red.): Pomiary termowizyjne w praktyce, Wyd. PAK, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W01 - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich dotyczących projektowania, modelowania i funkcjonalnego opisu urządzeń mechatronicznych i napędów maszyn.

W02 - ma wiedzę w zakresie mechatroniki oraz budowy maszyn, właściwości, sterowania i warunków eksploatacji elektromechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych napędów stosowanych w nowoczesnych systemach mechatronicznych.

W03 - ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i napędów maszyn.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - testowy, pytania otwarte

Zakres tematów:

Wprowadzenie do mechatroniki i podstawowe pojęcia: definicje, dyscypliny składowe mechatroniki, narodziny i dotychczasowy rozwój mechatroniki, trendy rozwojowe i problemy mechatroniki. Struktura urządzenia mechatronicznego: podstawowe elementy systemu mechatronicznego, uniwersalny schemat urządzenia mechatronicznego, projektowanie i funkcjonalny opis urządzeń mechatronicznych. Sensoryka: czujniki wykorzystywane w maszynach, system pomiarowy jako system przetwarzania informacji, rola sensora w systemie mechatronicznym, klasyfikacja urządzeń sensorycznych, błędy pomiarowe systemów pomiarowych. Aktoryka: definicja i istota aktora, rola aktorów w urządzeniach mechatronicznych, klasyfikacja i zasady działania aktorów. Przetwarzanie danych procesowych: sygnały i przetwarzanie sygnałów, podział sygnałów, kluczowe elementy sterowanego systemu mechatronicznego. Budowa zasada działania i charakterystyka napadów maszyn: elektromechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne napady maszyn, budowa, klasyfikacja, sterowanie, zastosowanie, napęd mechatroniczny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 16:00 - 17:30, sala 143
Andrzej Trafarski 24/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.