Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie produkcją, usługami i personelem 1300-ITI12ZPU-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Poznań 2004.
• Kielan K., Pokora K. Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika Usług. WSiP, Warszawa 2003.
• Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN 2007.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład kursowy
Literatura:

• Bąkowski W., Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005.

• Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002

• Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie: 70 problemów teorii i praktyki, Kraków 2001.

• Matczewski A. (red.), problemy współczesnego zarządzania, Kraków 2001.

• Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Warszawa 2013.

• Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

W01-definiuje, wyjaśnia istotę i dynamikę teorii zarządzania we współczesnych systemach z uwzględnieniem wpływu szkół klasycznych.

W02-wylicza, charakteryzuje istotę współczesnych metod zarządzania produkcją, usługami i personelem.

W03- wylicza i opisuje zasady nowoczesnego ZZL oraz jego rolę w kreowaniu strategii organizacji

U01-analizuje przepływ materiałów oraz półproduktów w systemie produkcyjnym i usługowym z uwzględnieniem podstawowych zasady bezpieczeństwa.

U02- potrafi opracować przykład ogólnego modelu produkcyjnego lub usługowego.

K01-aktywna postawa podczas realizacji zadań grupowych, postępowanie zgodne z zasadami odpowiedzialności za wykonywane w grupie zadanie

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, aktywność podczas zajęć, opracowanie przykładowego, ogólnego modelu produkcyjnego lub usługowego

Zakres tematów:

1. Podstawy teorii zarządzania i organizacji pracy.

Postęp techniczno-organizacyjny (Spojrzenie klasyczne, behawioralne i ilościowe oraz integrujące

na zarządzanie).

2. Cykl produkcyjny i zasady organizacji pracy. Cykl organizacyjny.

3. Współczesne metody zarządzania produkcją i usługami (strategie organizacyjne).

4. Podstawy zarządzania personelem przez konflikt.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:00 - 17:30, sala 143
Anna Pawiak 24/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.