Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika i elektronika 1300-BHP23EE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. R. Szeremeta, T. Tomaszewska: Laboratorium z elektrotechniki cz. I i II. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1981.
2. K. Cieśla, A. Syrzycki: Zbiór zadań z elektrotechniki ogólnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
3. G. Kamiński, J. Kosk, W. Przyborowski: Laboratorium maszyn elektrycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
4. J. Łastkowski, K. Duszczyk, J. Przybylski, A. Ruda, J. Sidorowicz, Z. Szulc: Laboratorium podstaw napędu elektrycznego w robotyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

Metody dydaktyczne - inne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Literatura:

1. W. Opydo: Elektrotechnika i elektronika dla wydziałów nielektrycznych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

2. S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek: Teoria obwodów. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.

3. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.

4. M. Tadeusiewicz: Teoria obwodów cz. 1 i 2. Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002.

5. J. Piotrowski: Podstawy miernictwa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

W01 – ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: mechanikę, elektrodynamikę i magnetyzm w tym w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk elektromagnetycznych i mechanicznych występujących w materiałach elektrotechnicznych oraz układach elektrycznych i elektromechanicznych

W02 – zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy projektowaniu i wytwarzaniu prostych układów elektrotechnicznych

W03 – ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki zna i rozumie podstawowe zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne.

U01 – potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i układów elektrotechnicznych

U02 – potrafi wykorzystać znajomość zjawisk elektrycznych do zastosowań w projektowaniu i testowaniu prostych urządzeń elektromechanicznych i elektrycznych.

U03 – stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i elektromechanicznymi znajdującymi się pod napięciem.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny /pytania otwarte/

Zakres tematów:

- Elektrotechnika jako dział nauki i techniki. Znaczenie elektrotechniki w funkcjonowaniu człowieka i społeczeństwa. Elektrotechnika jako przedmiot kształcenia.

- Obwody prądu stałego. Podstawowe prawa i zasady elektrotechniki. Moc i praca prądu stałego. Sposoby łączenia i rezystorów, kondensatorów, źródeł prądu stałego. Elektromagnetyzm i indukcja elektromagnetyczna

- Obwody prądu przemiennego. Wytwarzanie napięć sinusoidalnie zmiennych. Elementy RLC w obwodzie prądu przemiennego. Moce prądu jednofazowego i trójfazowego. Układy trójfazowe. Poprawa współczynnika mocy.

- Maszyny i urządzenia elektryczne. Podział maszyn elektrycznych. Transformator. Silniki indukcyjne trójfazowe i jednofazowe. Silniki komutatorowe jednofazowe. Przesył i rozdział energii elektrycznej. Grzejnictwo elektryczne. Oświetlenie elektryczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, sala 018
Ryszard Uklejewski 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.