Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika 1300-BHP23M-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. WNT.
Misiak J.: Mechanika techniczna. WNT.

Metody dydaktyczne - inne: Wykład z prezentacją multimedialną
Literatura:

Kubik J., Mielniczuk J., Wilczyński A.: Mechanika techniczna. PWN.

Wilczyński A.: Statyka dla studentów edukacji techniczno-informatycznej. Wyd. UKW.

Leyko J.: Mechanika ogólna, t. I i II. PWN.

Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN.

Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, t. I i II. WNT.

Efekty uczenia się:

Student:

W1 – ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki technicznej z uwzględnieniem analizy kinematycznej i dynamicznej układów mechanicznych

U1 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,

U2 – potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki i fizyki oraz poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, układów i systemów mechanicznych,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: część pisemna – test z zakresu wiedzy podstawowej (pytania zamknięte i otwarte) oraz aktywność na wykładach

Zakres tematów:

Zasady statyki, więzy i ich reakcje, wyznaczanie wypadkowej, moment siły, para sił, redukcja układów sił, równowaga płaskich i przestrzennych układów sił, analiza statyczna belek, słupów, i ram, tarcie, równowaga sił z uwzględnieniem tarcia, środek ciężkości figur płaskich i brył, charakterystyki geometryczne figur płaskich, odkształcenia i naprężenia, naprężenia dopuszczalne, nośność graniczna, warunki wytrzymałościowe, związki między stanem odkształcenia i naprężenia, rozciąganie i ściskanie, ścinanie czyste i techniczne, skręcanie, zginanie, wytrzymałość złożona, kinematyka punktu, ruch złożony, przyspieszenie Coriolisa, ruch postępowy, obrotowy i płaski ciała sztywnego, dynamika punktu, elementy dynamiki ciała sztywnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 12:30, sala 29
Maciej Wilczyński 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.