Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika 1300-BHP23M-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. WNT.
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: Projekty, ćwiczenia eksperymentalne
Literatura:

Banasiak M. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. PWN.

Mieszczerski I.W.: Zbiór zadań z mechaniki. PWN.

Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Zadania z wytrzymałości materiałów. WNT.

Efekty uczenia się:

Student:

U4 – potrafi dokonać doboru i zastosować urządzenia i sprzęt techniczny do przeprowadzenia eksperymentów wykorzystujących prawa mechaniki

U5 – potrafi rozwiązywać problemy techniczne w oparciu o prawa mechaniki oraz modelować zjawiska i układy mechaniczne,

K1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, oceny projektów i ich obron, ocena sprawozdań z ćwiczeń eksperymentalnych i ich obron, aktywność na ćwiczeniach

Zakres tematów:

Zastosowanie praktyczne treści przedstawionych na wykładach w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania wielkości podporowych. Analiza skutków działania obciążeń na wybrane konstrukcje. Nabycie umiejętności pisania równań równowagi dla zbieżnych i dowolnych układów sił działających na konstrukcje. Wyznaczanie sił i wielkości podporowych z uwzględnieniem sił tarcia w wybranych konstrukcjach. Wyznaczanie położenia środka ciężkości figur płaskich. Zastosowanie praktyczne treści przedstawionych na wykładach w rozwiązywaniu podstawowych problemów technicznych z uwzględnieniem warunków wytrzymałościowych i sztywności. Analiza skutków działania obciążeń na wybrane konstrukcje poddawane rozciąganiu, ściskaniu, skręcaniu, zginaniu, wyboczeniu a także wytrzymałości złożonej - obliczenia elementów poddawanych tym obciążeniom. Wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń i dobór wielkości pola przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych poddawanych różnorodnym obciążeniom. Wyznaczanie sił wewnętrznych i odkształceń elementów konstrukcyjnych. Projekty elementów zginanych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 29
Maciej Wilczyński 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.