Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 1300-BHP23PBHP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Bukała W. BHP dla nauczycieli Gdańsk ODDk, 2014
Koradecka D. (Red.) Bezpieczeństwo i higiena pracy Ciop – PIB W-wa 2008

Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja.
Literatura:

Bukała W., Szczęch K., Bezpieczeństwo i higiena pracy, W-wa 2013, WSP

Hansen A., Bezpieczeństwo i higiena pracy, W-wa 1998 WSiP

Rączkowski B. BHP w praktyce, Gdańsk ODDK 2016 wyd. XVI

Efekty uczenia się:

W1 - posiada podstawową wiedze o organach kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

W2 - potrafi pozyskiwać informacje dotyczące wybranych aktów prawnych, norm w zakresie BHP

W3 - ma uporządkowaną wiedze dotyczącą praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie BHP

W4 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią, młodocianych oraz osób niepełnosprawnych

W5 - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

W6 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia oraz szkolenia pracowników w zakresie BHP

W7 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zagrożeń w środowisku pracy, wypadków w pracy i działań profilaktycznych

W8 - zna środowisko materialne stanowiska pracy

W9 - ma podstawową wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz ustawodawstwa w zakresie BHP

U2 - potrafi stosować w praktyce przepisy i ustawodawstwo w zakresie BHP

U3 - potrafi w praktyce interpretować zagrożenia w środowisku pracy

U4 - potrafi stosować zasady ergonomii w życiu i pracy zawodowej

U5 - potrafi zastosować w praktyce zasady BHP na stanowisku pracy

U6 - potrafi projektować stanowiska pracy

K - student posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Karta oceny zaliczenia pisemnego.

Zakłada się, że student powinien opanować co najmniej 60% każdego z efektów kształcenia, aby zaliczyć egzamin, przy czym, uzyskując łącznie z egzaminu pisemnego:

- od 60 do 70% - uzyskuje ocenę: dostateczny (3,0)

- od 70 do 75% - uzyskuje ocenę: dostateczny plus (3,5)

- od 75 do 80% - uzyskuje ocenę: dobry (4,0)

- od 80 do 90% - uzyskuje ocenę: dobry plus (4,5)

- od 90% - uzyskuje ocenę: bardzo dobry (5,0)

W przypadku weryfikacji któregokolwiek z efektów kształcenia na poziomie poniżej 60% przewiduje się możliwość dodatkowej weryfikacji ustnej.

Zakres tematów:

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy:

- podstawowe zasady bezpiecznej pracy

- prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

- organy kontroli warunków pracy i stanu BHP

- wypadki przy pracy i choroby zawodowe

- ryzyko zawodowe

- szkolenia

- badania lekarskie

- zagrożenia środowiska pracy i czynniki środowiska pracy

- pomoc przedmedyczna

- ochrona przeciwpożarowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, sala 150
Zbigniew Dziamski 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.