Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika 1300-BHP23P-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Tchorzewski A.M. de (red.),Współczesne konteksty wychowania, Bydgoszcz 2002.
2. KukołowiczT., M.Nowak Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1999.
3. Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w p racy wychowawczej ,Warszawa 2002.
4. Gordon T. ,Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 2007.
5. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład kursowy
Literatura:

• Kwieciński Z. , Śliwerski B., Pedagogika . Podręcznik akademicki cz. I,II, Warszawa 2006.

• Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2000.

• Śliwerski B., Nauczycielskie manewry wobec uczniów, IMPULS, Kraków 1996.

• Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia, możliwości. Bydgoszcz 2001.

• Palka S., (red.) Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998.

• Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009.

• Owczarska B., Materiały metodyczne do podręcznika Pedagogika T1-3., Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

K_W39

K_U01

K_U02

K_U07

K_U27

K_U28

K_U29

K_K02

K_K05

K_K06

K_K07

W01- Student posiada elementarną – uporządkowaną wiedzę o

miejscu pedagogiki w systemie nauk.

W02-Potrafi określić subdyscypliny pedagogiki ich terminologię,

teorię i metodykę.

W03-Potrafi opisać, rozpoznać w praktyce różne style nauczania.

U01- Dokonuje krytycznej analizy teorii i koncepcji edukacyjnych.

U02-Interpretuje zachowania uczniów w klasie szkolnej z wykorzystaniem wiedzy na temat procesów grupowych.

U03-Student posiada umiejętność spójnego

wypowiadania się na temat zagadnień pedagogicznych, korzystając z dorobku pedagogiki.

K01-Dąży do własnego rozwoju pedagogicznego.

K02- Współdziała i współpracować w grupie, przyjmując różne role.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z wejściówek (słowniczek), ćwiczenie na niepowodzenia szkolne, aktywność podczas zajęć

Zakres tematów:

1. Ewolucja rozwoju pedagogiki.

2. Przedmiot pedagogiki (od paidei do dekaderu edukacyjnego).

3. Nurty i kierunki w pedagogice.

4. Kierowanie procesem kształcenia i wychowania (style zarządzania klasą szkolną, strategie kształcenia).

5. Uczeń – jego potrzeby i zainteresowania (dojrzałość szkolna dziecka).

6. Klasa szkolna – interakcje w klasie szkolnej, role grupowe.

7. Procesy grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala 143
Anna Pawiak 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.