Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii 1400-A11PE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Samuelson Paul A., Nordhaus William D. , Samuelson Paul A. , Nordhaus William D., Ekonomia, Wydawnictwo Rebis.

David Begg , Vernasca Gianluigi , Begg David, Fisher Stanley, Vernasca Gianluigi, Dornbusch Rudiger , Stanley Fisher , Dornbusch Rudiger, Mikroekonomia, Wydawnictwo PWE.

David Begg , Vernasca Gianluigi , Begg David, Fisher Stanley, Vernasca Gianluigi, Dornbusch Rudiger , Stanley Fisher , Dornbusch Rudiger, Makroekonomia, Wydawnictwo PWE.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Literatura:

R. Milewski, E. Kwiatkowski (pod red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

W15: Ma elementarną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania (K_W15)

W17: Ma elementarną wiedzę o finansach i publicznej gospodarce finansowej oraz systemie fiskalnym państwa polskiego oraz bankowości (K_W17)

U01: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U08: Identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych i ekonomicznych (K_U08)

U10: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii (K_U10)

K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności (K_K01)

K03: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, aktywność na zajęciach. Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii.

2. Rynek, popyt, podaż.

3.Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy.

4. Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa.

5. Wzrost gospodarczy.

6. Budżet państwa. Polityka fiskalna.

7. Pieniądz. Polityka monetarna.

8. Cykl koniunkturalny.

9. Bezrobocie.

10. Inflacja.

11. Handel międzynarodowy.

12. Międzynarodowe finanse.

13. Model IS-LM.

14. Globalizacja procesów gospodarczych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala Aula LBM
Marcin Borsuk 64/73 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.