Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia administracji 1400-A11HA-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://prawoiadministracja.ukw.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie;
Malec D., Malec J., Historia administracji nowożytnej;
Izdebski H., Historia administracji

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Maciejewski T., Historia administracji

Koranyi K., Powszechna historia prawa

Efekty uczenia się:

W1 – rozumie pojęcie administracji, dokonuje prawidłowej klasyfikacji organów administracji

W2 – zna główne kierunki ewolucji i rozwoju organów administracji publicznej na przykładzie wybranych państw Europy i USA i potrafi je połączyć z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi

W3 – zna i rozumie istotę rozwoju państw

W4

U1 – potrafi dokonać samodzielnej oceny zjawisk i sformułować poprawne wnioski, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe i czasowo-przestrzenne

K1 – kształtuje się jego postawa obywatelskiego zaangażowania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zakres tematów:

Historia administracji obejmuje następujące zagadnienia:

Wyjaśnienie pojęcia administracji, wprowadzenie podziału na administrację państwową i prywatną.

Administracja na szczeblu centralnym i lokalnym:

-Starożytność- funkcjonowanie administracji w monarchii despotycznej na przykładzie Sumeru, Akadu, Państwa Hetytów, Egiptu; w monarchii greckiej (umiarkowanej) na przykładzie Sparty; w demokracji ateńskiej; w Rzymie królewskim, republikańskim i cesarskim.

-Średniowiecze- sprawowanie władzy w państwach plemiennych-demokracja wojenna: plemiona słowiańskie, Celtowie, Germanie; funkcjonowanie administracji w początkach monarchii feudalnej w Państwie Franków i Karolingów; w monarchii feudalnej na przykładzie Francji, Anglii, Niemiec i Rusi - monarchia patrymonialna i stanowa.

-Monarchia absolutna na przykładzie Francji; samodzierżawie w Rosji.

-Absolutyzm oświecony na przykładzie Prus i Monarchii Habsburgów, elementy absolutyzmu oświeconego w Rosji.

-Rewolucja w Anglii, powstanie i ewolucja rządów parlamentarno-gabinetowych do II wojny światowej.

-Rewolucja we Francji, konsulat i cesarstwo, dyrektoriat, monarchia, system republikański do V republiki.

-Powstanie USA – system prezydencki- do II wojny światowej.

-Systemy totalitarne w okresie międzywojennym- komunizm w ZSRR – do upadku ZSRR, faszyzm we Włoszech i w Niemczech.

-Administracja w Polsce- monarchia feudalna- patrymonialna; monarchia stanowa – demokracja szlachecka, oligarchia magnacka; reformy sejmu wielkiego, ziemie polskie pod zaborami ze szczególnym podkreśleniem funkcjonowania administracji w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Poznańskim, WM Krakowie; administracja w II RP, w czasie II wojny światowej- rząd polski na emigracji i PPP, specyfika administracji w PRL.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala Aula Nowa (stołówka)
Dariusz Spychała 64/73 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.