Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawoznawstwa 1400-A11PP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Sagan S., Serzhanova V., Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010.
2. Grzonka L., Korybski A., Wiedza o państwie i prawie, Warszawa 2014.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład
Literatura:

1. Góralczyk W., Podstawy prawa i administracji, Warszawa 2013.

2. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011.

3. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

4. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa 2017.

5. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2017.

Efekty uczenia się:

W1: Zna i rozumie terminologię używaną w naukach prawnych i administracyjnych;

W2: Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych względem tych nauk;

W3: Zna metody wykładni tekstu prawnego i budowę norm prawnych;

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych;

U2: Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni tekstu prawnego;

U3: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;

K1: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności;

K2: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych;

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Pojęcie i działy prawoznawstwa.

2. Pojęcie i podziały prawa.

3. Koncepcje prawa.

4. Funkcje prawa.

5. System prawa.

6. Tworzenie prawa.

7. Stosowanie prawa.

8. Obowiązywanie prawa.

9. Źródła prawa.

10. Normy prawne i przepisy prawne.

11. Wykładnia prawa.

12. Wnioskowania prawnicze.

13. Dowody prawnicze.

14. Stosunek prawny.

15. Odpowiedzialność prawna.

16. Świadomość prawna.

17. Posłuch wobec prawa.

18. Prawo a inne systemy norm społecznych.

19. Praworządność.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 12
Radosław Krajewski 64/73 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.