Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bioinżynierii medycznej 1300-ITI24PBM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Nałęcz M. (red.): Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, t.1-9. Wydawnictwo Exit, Warszawa 2000-2004.
2. Bronzino J.D. (red.): The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press & IEEE Press, 1995 (II wyd. 2000).
3. Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Wyd. VIII, Warszawa 2008.
Metody dydaktyczne - inne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Literatura:

1. Pawlicki G.: Podstawy inżynierii medycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997.

2. Uklejewski R (red.), Winiecki M. Podstawy bioinżynierii medycznej dla specjalności Inżynieria bioprocesów i biomateriałów. Materiały dydaktyczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.

3. Jaroszyk A.: Biofizyka, PZWL, Warszawa 2002.

4. Tadeusiewicz R., Augustyniak P.: Podstawy inżynierii biomedycznej,t.1,2. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009.

5. Marciniak J.: Biomateriały. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

6. Ostrowski K.: Histologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2001.

7. Sawicki W.: Histologia, PZWL, Wyd. IV, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

W01 – ma wiedzę w zakresie chemii organicznej i elektrochemii niezbędną do zrozumienia właściwości biomechanicznych, bioelektrycznych

i biomechatronicznych tkanek układu szkieletowo-mięśniowego oraz materiałów biozastepczych, a także do zrozumienia zagadnień dotyczących bioelektrochemicznych źródeł sygnałów elektrycznych komórek i tkanek.

W02 – orientuje się w obecnym stanie rozwoju inżynierii biomedycznej oraz najnowszych tendencjach rozwojowych techniki dotyczących tej inżynierii biomedycznej. Powinien scharakteryzować biomateriały w podziale na biomateriały naturalne (tkanki biologiczne) i sztuczne, czyli biozastępcze.

W03 – ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów naturalnych (tkanek) i inżynierskich materiałów biozastepczych, w tym wiedzę niezbędną do analizy struktury i właściwości biomateriałów oraz ich projektowania i badania.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium oceniające efekty kształcenia z zakresu wykładowych treści programowych (test, zaliczenie w przypadku poprawnej odpowiedzi na min. 50% pytań).

Zakres tematów:

1. Historia powstania bioinżynierii medycznej (inżynierii biomedycznej) jako dyscypliny nauk technicznych z podziałem podstawowe działy.

2. Anatomia podstawowych układów organizmu człowieka: szkieletowo-mięśniowego, sercowo-naczyniowego, neuro-hormonalnego.

3. Podstawy inżynierii biomateriałów w podziale na biomateriały naturalne (tkanki biologiczne) i sztuczne, czyli biozastępcze (tj.: biomateriały narządów układu ruchu człowieka oraz biomateriały układu krążenia): struktura biomateriałów, właściwości biomateriałów,wymagania stawiane materiałom biozastępczym.

4. Charakterystyka biostruktury tkanek, w szczególności narządów układu szkieletowo-mięśniowego (tkanka kostna korowa i gąbczasta, tkanka chrzęstna, tkanka łączna, więzadła i ścięgna, tkanka mięśniowa; właściwości biomechaniczne, bioelektryczne i biomechatroniczne tkanek układu szkieletowo-mięśniowego).

5. Podział i charakterystyka podstawowych grup inżynierskich materiałów biozastępczych – biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych, węglowych i kompozytowych.

6. Bioelektrochemiczne źródła sygnałów elektrycznych komórek i tkanek: skład elektrolitowy płynów ustrojowych, aktywność bioelektryczna komórek i tkanek, bierne właściwości elektryczne tkanek.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, sala 07
Ryszard Uklejewski 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.