Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena w dawnej Polsce 1000-ZDk24HDP-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: G.Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Praktyki sanitarne od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997;
K.Ashenburg, Historia brudu, Warszawa 2016;
J.Drabina, Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV w., Wrocław 1998;
B.Baranowski, Życie codzienne małego miasteczka w XVII – XVIII w., Warszawa 1975;
M. Łozińska, W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2011;
J.Dumanowski, Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Warszawa 2006;
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

G.Vigarello, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, Warszawa 2012;

Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.), red. W.Korpalska, W.Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015;

M.Sokołowska, Myć się czy wietrzyć? Dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś, 2012

Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom I-VI, Ossolineum 1979;

H.Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001;

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student:

W01 – zna czynniki decydujące o zmianach w kulturze życia codziennego poszczególnych epok (K_W05 , K_W06)

W02 – ma wiedzę na temat przemian cywilizacyjnych w Polsce i Europie (K_W05 , K_W06)

W03 – zna metody wyszukiwania i pozyskiwania informacji (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - ocenia znaczenie przemian kulturowych dla rozwoju konsumpcji, wzrostu poziomu życia w różnych okresach historycznych (K_U01, K_U17)

U02 - potrafi wykorzystywać różne nośniki w pozyskiwaniu informacji (K_U02)

U03 - analizuje i interpretuje źródła (K_U02)

U04 – zna pojęcia związane z ewolucją kultury życia codziennego (K_U17)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi zastosować zdobytą wiedzę w realizacji zadań/projektów (K_K02)

K02 – rozumie konieczność ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego Polski i regionu (K_K03)

K03 - jest przekonany o wpływie mody na tworzenie odrębności kulturowych różnych regionów i narodów (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji na wybrany temat

Ocenie podlegają następujące elementy: kompletność tez, sposób przedstawienia, przejrzystość prezentacji, zasadność doboru literatury.

Zakres tematów:

1. Pojęcie „higieny” – definicje, elementy wchodzące w zakres pojęcia.

2. Kwestie czystości i higieny ciała w kontekście nowożytnych poglądów medycznych.

3. Pierwsze poradniki medyczne w zakresie higieny w Rzeczypospolitej.

4. Rozwój praktyk higienicznych od średniowiecza do XIX wieku

5. Warunki higieniczno sanitarne różnych warstw społecznych od średniowiecza do XIX w.

6. Warunki higieniczno-sanitarne w polskich szpitalach od średniowiecza do XIX w.

7. Choroby i sposoby ich leczenia wynikające z braku higieny.

8. Higiena w czasach zarazy.

9. Przedmioty codziennego użytku związane z higieną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala 12
Anetta Głowacka-Penczyńska 22/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.