Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy i dokumentacje w ochronie pracy 1300-BHP36AiD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. https://www.portalbhp.pl/wzory-dokumentow-269
2. BHP w praktyce Bogdan Rączkowski 1999
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - wykład
- dyskusja
- krytyczna ocena i analiza
- praca własna studentów
Literatura:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. NR 105, poz. 870)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. u. z dnia 19 marca 2003 r.)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zez zmianami z 2011 r. Dz.U. Nr 124, poz. 701)

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2015r. poz. 1203)

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy z dziedziny dotyczącej dokumentacji w ochronie pracy.

Cele te należy osiągnąć poprzez:

- zdobycie wiedzy o sporządzaniu dokumentacji w ochronie pracy

- przyswojenie umiejętności praktycznego sporządzania dokumentacji w ochronie pracy.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach

- systematyczność i zaangażowanie

- znajomość realizowanych zagadnień

- przedstawienie pracy zaliczeniowej / kolokwium

Zakres tematów:

Dokumentacje dotyczące:

- analizy stanu bhp

- czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia

- eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

- wypadków (przy pracy, w drodze do i z pracy, w szczególnych okolicznościach, wypadków w szkołach)

- oceny zgodności maszyn

- oceny spełnienia wymagań minimalnych przez maszyny

- ryzyka zawodowego

- substancji niebezpiecznych

- szkoleń z dziedziny bhp

- badań lekarskich osób świadczących pracę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala 143
Marcin Woźniak 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.