Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych 1300-BHP36BW-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie – ćwiczenia, WPŚ, Gliwice
Wojciechowak – Piskarska H., Wypadki przy pracy, poradnik pracodawcy i służb BHP, ODDK Gdańsk

Metody dydaktyczne - inne: Wykłady,prezentacje multimedialne, dyskusje
Literatura:

Siemiątkowski P., Boguszewski J., Służba bhp, postępowanie powypadkowe i choroby zawodowe – praktyczne komentarze rozporzadzeń, WIP W-wa 2012

Abramowski M., (red.) Postępowanie powypadkowe, CH BECK W-wa 2010

Jachimowicz M., Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, DIFIN W-wa 2013

Pióro J., Wypadki i choroby zawodowe w orzecznictwie sądów, WIP W-wa 2010

Efekty uczenia się:

- W_01 – posiada podstawową wiedzę o środkach, metodach i rozwiązaniach organizacyjnych związanych ze skutkami naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy , posiada wiedzę z zakresu organizowania działań zapewniających i podnoszących bezpieczeństwo pracy w aspekcie organizacyjnym i instytucjonalnym.

- U_01 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

- U_02- potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów, potrafi wykorzystać technologię informacyjną w różnych aspektach pracy związanej z systemami bezpieczeństwa (organizacyjnym, projektowym, informacyjnym i komunikacyjnym, twórczym, prezentacji własnych osiągnięć, doskonalenia zawodowego)

- U_03- potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania,

- U_04- ma umiejętność, wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium z treści wykładowych

Zakres tematów:

- wypadki przy pracy i choroba zawodowa

- pojęcie wypadków przy pracy

- podstawowe określenia

- wypadki traktowane na roiwni z wypadkami przy pracy

- kwalifikacje wypadków wg skutków

- organy ustalające okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy

- tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków-

- sporządzanie protokołu powypadkowego i zatwierdzenie protokołu

- postępwania odwoławcze

- wnioski wynikające z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

- choroby zawodowe – podstawowe pojęcia, procedury, rejestr

- świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

- wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, sala 150
Zbigniew Dziamski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.