Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych 1300-BHP36BW-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie – ćwiczenia, WPŚ, Gliwice
Wojciechowak – Piskarska H., Wypadki przy pracy, poradnik pracodawcy i służb BHP, ODDK Gdańsk

Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia laboratoryjne, eksperyment, dyskusja, analiza, metody aktywizujące
Literatura:

1. Siemiątkowski P., Boguszewski J., Służba bhp, postępowanie powypadkowe i choroby zawodowe – praktyczne komentarze rozporzadzeń, WIP W-wa 2012

2. Abramowski M., (red.) Postępowanie powypadkowe, CH BECK W-wa 2010

3. Jachimowicz M., Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, DIFIN W-wa 2013

4. Pióro J., Wypadki i choroby zawodowe w orzecznictwie sądów, WIP W-wa 2010

Efekty uczenia się:

- W_01 – posiada podstawową wiedzę o środkach, metodach i rozwiązaniach organizacyjnych związanych ze skutkami naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy , posiada wiedzę z zakresu organizowania działań zapewniających i podnoszących bezpieczeństwo pracy w aspekcie organizacyjnym i instytucjonalnym.

- U_01 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

- U_02- potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów, potrafi wykorzystać technologię informacyjną w różnych aspektach pracy związanej z systemami bezpieczeństwa (organizacyjnym, projektowym, informacyjnym i komunikacyjnym, twórczym, prezentacji własnych osiągnięć, doskonalenia zawodowego)

- U_03- potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania,

- U_04- ma umiejętność, wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

- U_06 – posiada elementarne umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii graficznych i multimedialnych do tworzenia i rozwijania aplikacji komputerowych, prezentacji multimedialnych oraz witryn stron www. Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

- K_01- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość roli społecznej inżyniera, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, sprawozdania, aktywność na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

- podstawy teoretyczne problematyki analizy wypadków

- zdarzenia wypadkowe i klasyfikacja wypadków

- wypadki przy pracy

- wypadki zrównane z wypadkami przy pracy

- wypadki w drodze do pracy lub z pracy

- wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach

- ćwiczenia praktyczne z zakresu analizy wypadków przy pracy

- zasady postępowania i dokumentacja wypadkowa (opracowanie dokumentacji wypadków przy pracy, opracowanie dokumentacji analizy, statystyki, na podstawie GUS, opracowanie dokumentacji na podstawie dokumentacji uzyskanej z zakładu pracy, opracowanie dokumentacji analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem metod badania wypadków, opracowanie dokumentacji wypadku ucznia i wypadku studenta)

- analiza orzecznictwa sądowego – przykłady wypadków i chorób zawodowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 150
Zbigniew Dziamski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.