Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie służb BHP i SIP 1300-BHP36OiZ-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Poradnik społecznego inspektora pracy wyd. PIP
2. UCHWAŁA RADY PAŃSTWA z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy. (M.P. z dnia 9 lipca 1983 r.)
3. Zgodnie z prawem i bezpiecznie Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy Tomasz Rutkowski, Mateusz Warchał W-wa 2016
4. K. Gałkowska: Społeczna inspekcja pracy : zbiór podstawowych przepisów prawnych i opracowań metodycznych. Kraków: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", 2003.
5. Rzepecki J., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach – badania własne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 10, s. 24-26
6. www.ciop.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - wykład
- dyskusja
- krytyczna ocena i analiza
- praca własna studentów
Literatura:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 567)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zmianami z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz wynikające z 2005 r. Nr 117, poz. 986)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666)

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy z dziedziny dotyczącej organizacji służby bhp i społecznej inspekcji pracy oraz obszaru działania w tym zakresie cele te należy osiągnąć poprzez:

- zdobycie wiedzy o kwalifikacjach pracowników służb bhp oraz organizacji tej służby.

- przyswojenie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów związanych z zakresem działania służby bhp.

- pracę nad procedurami dotyczącymi działalności służby bhp w zakresie wykorzystywania uprawnień tej służby

- zdobycie wiedzy o społecznej inspekcji pracy.

- przyswojenie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów związanych z zakresem działania społecznej inspekcji pracy.

pracę nad procedurami dotyczącymi działalności społecznej inspekcji pracy w zakresie wykorzystywania uprawnień tej służby.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach

- systematyczność i zaangażowanie

- znajomość realizowanych zagadnień

- przedstawienie pracy zaliczeniowej / kolokwium

Zakres tematów:

- kwalifikacje pracowników służb bhp

- organizacja służby bhp

- zakres działania służby bhp

- uprawnienia służby bhp

- komisja bhp

- organizacja SIP

- ochrona SIP

- odpowiedzialność za naruszenie ustawy o SIP

- uprawnienia SIP

- wytyczne do działalności SIP

- zalecenie SIP

- nadzór SIP nad warunkami pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 17:15 - 18:45, sala 143
Marcin Woźniak 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.