Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bioinżynierii i elektrotechniki medycznej 1300-BHP36PBIEM-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Nałęcz M. (red.): Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, t.1-9. Wydawnictwo Exit, Warszawa 2000-2004.
2. Marciniak J.: Biomateriały. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002 (Wyd.2, 2011).
3. Straburzyński G., Straburzyńska A., Medycyna Fizykalna. PZWL, Wyd. 3, Warszawa 2003.
Metody dydaktyczne - inne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Literatura:

1. Pawlicki G.: Podstawy inżynierii medycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997.

2. Uklejewski R (red.), Podstawy bioinżynierii medycznej dla specjalności Inżynieria bioprocesów i biomateriałów. Materiały dydaktyczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.

3. Jaroszyk A.: Biofizyka, PZWL, Warszawa 2002.

4. Tadeusiewicz R., Augustyniak P.: Podstawy inżynierii biomedycznej,t.1,2. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009.

5. Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia (w szczególności rozdz. Elektroterapia), PZWL, Warszawa 2013.

6. Ostrowski K.: Histologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2001.

7. Sawicki W.: Histologia, PZWL, Wyd. IV, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

W01 – ma wiedzę w zakresie chemii, biologii i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia właściwości biomechanicznych i bioelektrycznych tkanek organizmu oraz materiałów biozastepczych, a także do zrozumienia zagadnień dotyczących bioelektrochemicznych źródeł sygnałów elektrycznych komórek i tkanek.

W02 – orientuje się w obecnym stanie rozwoju inżynierii biomedycznej oraz najnowszych tendencjach rozwojowych techniki dotyczących tej inżynierii biomedycznej. Powinien scharakteryzować biomateriały w podziale na biomateriały naturalne (tkanki biologiczne) i sztuczne, czyli biozastępcze.

U01 – potrafi zaproponować elementarne ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych dotyczących biozgodnych biomateriałów oraz urządzeń stosowanych w elektrotechnice medycznej.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium oceniające efekty kształcenia z zakresu wykładowych treści programowych (test, zaliczenie w przypadku poprawnej odpowiedzi na min. 50% pytań).

Zakres tematów:

1. Historia powstania bioinżynierii medycznej (inżynierii biomedycznej) jako dyscypliny nauk technicznych z podziałem podstawowe działy.

2. Podstawy inżynierii biomateriałów w podziale na biomateriały naturalne (tkanki biologiczne)

i sztuczne, czyli biozastępcze (tj.: biomateriały narządów układu ruchu człowieka oraz biomateriały układu krążenia): struktura biomateriałów, właściwości biomateriałów, wymagania stawiane materiałom biozastępczym.

3. Bioelektrochemiczne źródła sygnałów elektrycznych komórek i tkanek: skład elektrolitowy płynów ustrojowych, aktywność bioelektryczna komórek i tkanek, bierne właściwości elektryczne tkanek, działanie pola elektrycznego o różnej częstotliwości na tkanki organizmu.

4. Charakterystyka biostruktury tkanek (tkanka kostna korowa i gąbczasta, tkanka chrzęstna, tkanka skórna, tkanka mięśniowa); właściwości biomechaniczne, bioelektryczne tkanek organizmu.

5. Aparatura do elektroterapii i magnetoterapii stosowana w rehabilitacji medycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, sala 018
Ryszard Uklejewski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.