Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bioinżynierii i elektrotechniki medycznej 1300-BHP36PBIEM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Nałęcz M. (red.): Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, t.1-9. Wydawnictwo Exit, Warszawa 2000-2004.
2. Marciniak J.: Biomateriały. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002 (Wyd.2, 2011).
3. Straburzyński G., Straburzyńska A., Medycyna Fizykalna. PZWL, Wyd. 3, Warszawa 2003.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
Metody dydaktyczne - inne: indywidualne i/lub zespołowe opracowania studenckie wybranych tematów ćwiczeń, przedstawienie raportów i dyskusja
Literatura:

1. Pawlicki G.: Podstawy inżynierii medycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997.

2. Uklejewski R (red.), Podstawy bioinżynierii medycznej dla specjalności Inżynieria bioprocesów i biomateriałów. Materiały dydaktyczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.

3. Jaroszyk A.: Biofizyka, PZWL, Warszawa 2002.

4. Tadeusiewicz R., Augustyniak P.: Podstawy inżynierii biomedycznej,t.1,2. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009.

5. Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia (w szczególności rozdz. Elektroterapia), PZWL, Warszawa 2013.

6. Ostrowski K.: Histologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2001.

7. Sawicki W.: Histologia, PZWL, Wyd. IV, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

W01 – ma wiedzę w zakresie chemii, biologii i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia właściwości biomechanicznych i bioelektrycznych tkanek organizmu oraz materiałów biozastepczych, a także do zrozumienia zagadnień dotyczących bioelektrochemicznych źródeł sygnałów elektrycznych komórek i tkanek.

W02 – orientuje się w obecnym stanie rozwoju inżynierii biomedycznej oraz najnowszych tendencjach rozwojowych techniki dotyczących tej inżynierii biomedycznej. Powinien scharakteryzować biomateriały w podziale na biomateriały naturalne (tkanki biologiczne) i sztuczne, czyli biozastępcze.

U01 – potrafi zaproponować elementarne ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych dotyczących biozgodnych biomateriałów oraz urządzeń stosowanych w elektrotechnice medycznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena raportu z zrealizowanego tematu ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Budowa skóry i właściwości elektryczne.

2. Budowa tkanki mięśniowej gładkiej i jej właściwości bioelektryczne.

3. Elektroterapia (elektrolecznictwo) i aparatura do elektroterapii.

4. Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej i jej właściwości bioelektryczne.

5. Budowa chrząstki stawowej i jej właściwości mechaniczne i elektryczne.

6. Budowa i właściwości bioelektryczne mięśnia sercowego.

7. Budowa tkanki kostnej gąbczastej i jej właściwości mechaniczne i elektryczne.

8. Budowa tkanki kostnej korowej (zbitej) i jej właściwości mechaniczne i elektryczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, sala 07
Ryszard Uklejewski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.