Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (tworzywa sztuczne) 1300-ITI12NIIWTS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Pielichowski J., Pruszyński A.: „Technologia tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2003.
- Zawistowski H. (red.): „Formowanie wyrobów z tworzyw sztucznych metodą rozdmuchiwania”, Plastech, Warszawa 1998.
- Urbaniak Z.: „Zgrzewania tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 1997.
- Smorawiński A.: „Technologia wtrysku”. WNT, Warszawa 1984.
- Karpiński T.: „Inżynieria produkcji”, WNT, Warszawa 2005.
- Olszak W.: „Obróbka skrawaniem”, WNT, Warszawa 2008.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

- Żenkiewicz M.: „Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Charakterystyka, podstawy fizyczne, metody”, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.

- Szlezyngier W.: „Tworzywa sztuczne”, WPL, Rzeszów 1999.

- Wilczyński K.: „Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2001.

- Feld M.: „Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn”, WNT, Warszawa 2000.

- Grzesik W.: „Podstawy skrawania materiałów metalowych”, WNT, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

W1 – zna podstawy procesów cieplnych związanych z przetwórstwem materiałów polimerowych.

W2 – zna podstawowy reologii tworzyw polimerowych.

W3 – zna w podstawowym zakresie procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W4 – zna fizykalne podstawy procesów przetwórstwa

W5 – zna podstawowe urządzenia stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Zakres tematów:

Pojęcia podstawowe, wybrane elementy współczesnej teorii atomistycznej, budowa atomu i wiązania chemiczne oraz właściwości węglowodorów, przebieg, rodzaje i techniczne metody polimeryzacji, inicjatory tego procesu. Budowa polimerów; struktury: cząsteczkowa, nadcząsteczkowa i makroskopowa. Ciężar cząsteczkowy, średni ciężar cząsteczkowy polimeru i metody jego obliczania. Stany fizyczne polimerów; zmiany właściwości mechanicznych materiałów polimerowych pod wpływem ciepła (wraz ze wzrostem temperatury). Klasyfikacja polimerów ze względu na: sposób powstawania polimeru, według właściwości cieplno-mechanicznych i według właściwości cieplno-przetwórczych. Podział polimerów według budowy chemicznej i zwięzła charakterystyka ich właściwości. Rodzaje, budowa i zastosowania różnych składników dodatkowych w procesach otrzymywania i kształtowania odpowiednich właściwości materiałów polimerowych.

Zastosowanie i produkcja tworzyw w Polsce i na świecie. Perspektywiczne kierunki technologii. Podział metod przetwórstwa według kryterium zjawisk wiodących. Przemiany stanów skupienia tworzywa w różnych metodach przetwórstwa. Różnice w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych. Podstawy fizyczne przekazywania ciepła w procesach przetwórstwa. Sposoby obliczeń przekazywania ciepła w różnych układach rzeczywistych. Temperaturowo-czasowy obszar przetwórstwa. Wybrane elementy reologii tworzyw. Krzywe płynięcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 35 (PS)
Krzysztof Moraczewski 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.