Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna 1000-FP11TI-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z
przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa,2006
Rosenberg J. , Mateos A., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Wydawnictwo Helion 2013
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody problemowe
wykład w toku problemowym
Literatura:

Wrycza S., Podstawy informatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2000

Nowakowski Z., ECUK Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe 2007

Kopertowska M., ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN Wydawnictwo Naukowe 2007

Kopertowska M., ECUK Grafika menadżerska i prezentacyjna, PWN Wydawnictwo Naukowe 2007

Wojciechowski A., ECUK Usługi w sieciach informatycznych, PWN Wydawnictwo Naukowe 2006

Efekty uczenia się:

W1: wskazuje możliwości wykorzystywania zasobów Internetu oraz potrafi wykorzystać platformę bloga (K_W04);

W2: rozróżnia i wybiera odpowiednie oprogramowanie (K_W04);

W3: rozumie istotę mediów elektronicznych (K_W07);

U1: wykorzystuje pocztę elektroniczną, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, grafika prezentacyjną (K_U01);

U2: przenosi i zabezpiecza dokumenty (K_U08);

U3: pozyskuje i przetwarza informacje (K_U09);

K1: wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością (K_K02);

K2: jest gotowy do komunikowani się i współpracy, docenia znaczenie informacji (K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie przygotowanych prac zaliczeniowych, ustalonych w trakcie zajęć, aktywności i wykonania zadań domowych. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Kryteria ocen (w %):

<60 – brak zaliczenia

61-70 – ocena dostateczna

71-75 – ocena dostateczna plus

76-85 – ocena dobra

86-90 – ocena dobra plus

91-100 – ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Uczelniany system informatyczny – technologia i wykorzystanie zasobów technologicznych serwera uczelnianego

2. Praca w chmurze obliczeniowej

- technologia chmury

- udostępnianie pliku w chmurze (prawa dostępu)

- pobieranie plików z chmury na dysk lokalny (formaty plików)

- wysyłanie plików z dysku lokalnego do chmury (przesyłanie, import)

- kontrola pracy użytkowników pliku (historia zmian zawartości pliku)

- publikacja pliku "chmurowego" w internecie

- wyszukiwanie i instalacja oprogramowania użytkowego w chmurze

3. Praca w edytorze tekstowym chmurze – przetwarzanie tekstów

4. Grafika prezentacyjna w chmurze

5.Tworzenie schematów blokowych i organizacyjnych przedsięwzięcia i projektu w chmurze

8. Poszukiwanie, weryfikacja i ważenie informacji znalezionych w sieci Internet

9. Automatyzacja prac w edytorze tekstowym

10. Bazy danych w codziennej pracy

11. Blog jako kanał dystrybucji informacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:30 - 16:00, sala 9
Robert Wróblewski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.