Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstrukcje wyrobów drzewnych 1300-ITI12KWD-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kociszewski M., 2011: Wyznaczanie modułu ścinania drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych metodą skręcania. Zagadnienia Mechaniki Stosowanej, tom 3, s. 13-20.
Kociszewski M., Tydryszewski K., Wilczyński M., 2003: Effect of loading direction on mechanical properties of wood-based panels in bending. Folia Forestalia Polonica, Seria B – Drzewnictwo, zeszyt 33, 45-51.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

- Smardzewski J.: Meblarstwo. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1995.

- Swaczyna I., Swaczyna M.: Konstrukcje mebli. Część 2. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Student:

- U2 – potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem, projektowaniem i wytwarzaniem konstrukcji drewnianych integrować wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki, projektowania technicznego i informatyki,

- U3 – potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do projektowania, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena sprawozdań i prezentacji materiałów multimedialnych.

Zakres tematów:

Inwentaryzacja mebli szkieletowych i skrzyniowych, analiza konstrukcji meblowych. Projekt połączenia węzła konstrukcyjnego mebla szkieletowego, Projekt konstrukcji skrzyniowej, analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji meblowej, metody badań sztywności i wytrzymałości konstrukcji meblowych, zastosowanie metody elementów skończonych do analizy wytrzymałościowej konstrukcji meblowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 19:00 - 20:30, sala 29
Marek Kociszewski 13/13 szczegóły
2 każda środa, 20:30 - 22:00, sala 29
Marek Kociszewski 11/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.