Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie ewidencyjne i rejestrowe w prawach gospodarczych 1400-A-AG24PER-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - E. Norek, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001.;
- E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2016;

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

- E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych, Warszawa 2011;

- A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiotrców, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium; na ocenę dostateczna i dostateczną plus - wiedza, i umiejętności w zakresie podstawowym zakresie, na ocenę dobrą i dobrą plus - wiedza i umiejętności - w zakresie pogłębionym, na ocenę bardzo dobrą - wiedza wraz z umiejętnością samodzielnego analizowania zagadnień

Zakres tematów:

1. Źródła prawa regulujące postępowanie ewidencyjne i postępowanie rejestrowe wobec przedsiębiorców.

2. Zadania i zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane podlegające wpisowi i znaczenie wpisu.

4. Przebieg postępowania ewidencyjnego.

5. Organizacja i znaczenie Krajowego Rejestru Sądowego. Inne rejestry sądowe dotyczące przedsiębiorców.

6. Podmioty postępowania rejestrowego.

7. Przebieg postępowania rejestrowego.

8. Charakter i znaczenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów sądowych dotyczących przedsiębiorców.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, sala 101
Marek Mrówczyński 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.