Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 1400-Ek23FPG-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Wyd. Nauk. WZ UW, Warszawa 2008

Bałtowski M., Kwiatkowski G., Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2018
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

2. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE Warszawa 2006

3. Engelhardt J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 2011

4. Obłój K., Praktyka strategii firmy, Poltext, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

W1: Zna podstawowe rodzaje zachowań konsumenta i determinanty popytu (K_W08)

W2: Zna główne formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej (K_W14)

U1: Posiada umiejętność oceny wpływu polityki gospodarczej państwa na działalność przedsiębiorstw (K_U03)

U2: Posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw K_U07)

U3: Identyfikuje wpływ otoczenia na działalność przedsiębiorstw (K_U08)

K01: jest przygotowany do pełnienia roli przedsiębiorcy i kierowania zespołami osób (K_K02; K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie konwersatorium. Egzamin pisemny, w formie testu.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1.Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, firma

2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

3. Cele działalności przedsiębiorstw

4. Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw w Polsce

5. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie

6. Otoczenie przedsiębiorstwa

7. Struktury własności i władzy w przedsiębiorstwie

8. Formy współpracy przedsiębiorstw

9. Likwidacja i upadłość przedsiębiorstwa

10. Zarządzanie przedsiębiorstwem (pojęcie, funkcje, rodzaje)

11. Rola menedżera w przedsiębiorstwie

12. Majątek przedsiębiorstwa

13. Kapitały w przedsiębiorstwie

14. Inwestycje przedsiębiorstw

15. Gospodarowanie zasobami pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, sala 101
Sławomir Kamosiński 58/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.