Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 1400-Ek23FPG-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Wyd. Nauk. WZ UW, Warszawa 2008
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Literatura:

1. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

2. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE Warszawa 2006

3. Engelhardt J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

W1: Zna podstawowe rodzaje zachowań konsumenta i determinanty popytu (K_W08)

W2: Zna główne formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej (K_W14)

U1: Posiada umiejętność oceny wpływu polityki gospodarczej państwa na działalność przedsiębiorstw (K_U03)

U2: Posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw K_U07)

U3: Identyfikuje wpływ otoczenia na działalność przedsiębiorstw (K_U08)

K01: jest przygotowany do pełnienia roli przedsiębiorcy i kierowania zespołami osób (K_K02; K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot życia gospodarczego.

2. Cele i misja przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

3. Planowanie działalności organizacyjnej – biznes plan.

4. Uwarunkowania funkcjonowania – otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa.

5. Istota struktury organizacyjnej.

6. Zarządzanie strategiczne.

7. MSP w gospodarce polskiej.

8. Bariery rozwoju przedsiębiorstw.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 7:30 - 9:00, sala 114
Jolanta Laskowska 28/30 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 114
Jolanta Laskowska 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.