Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 1400-Ek35AE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://aldonauzieblo.com/materialy-dla-studentow/analiza-ekonomiczna/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Gos W., Janowicz M., Mućko P., Niemiec A., Skoczylas W., Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKWP, Warszawa 2017
2. Gospodarowicz M., Ślązak E., Corporate financial analysis, SGH, Warszawa 2015
3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody problemowe
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna; dyskusja
Literatura:

1. Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska o., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, wyd. IV, CeDeWu, Warszawa 2017

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Gołębiowski G. (red.); Difin, Warszawa 2016

3. Bławat F., Drajska E., Figura P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, CeDeWu, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

W01: ma wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie kraju oraz narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej (K_W03)

W02: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania oraz analizowania danych pozwalające opisywać jednostki prowadzące działalność gospodarczą oraz procesy zachodzące w nich i między nimi (K_W09)

W03: rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (K_W14)

U01: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie (K_U01)

U02: potrafi ocenić i interpretować sytuację gospodarczą (K_U02)

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, związanego ze zmiennością przepisów prawnych oraz otoczenia przedsiębiorstwa (K_K01)

K07: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie konwersatorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Brak zwolnień z egzaminu.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 91> – 5,0

(91 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 – 0) – 2,0

Zakres tematów:

1. Analiza ekonomiczna. Rodzaje, przedmiot, zakres. Źródła informacji z zakresu analizy ekonomicznej

2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Bilans analityczny; analiza bilansu – pionowa i pozioma. Analiza rachunku zysków i strat. Analiza przepływów pieniężnych

3. Metody analizy porównawczej. Charakterystyka ogólnych metod i kierunków porównań stosowanych w analizie finansowej (metoda porównań w czasie, przestrzeni, danych rzeczywistych z planowanymi). Problem porównywalności danych

4. Metody analizy przyczynowej. Metoda kolejnych postawień. Metoda logarytmowania. Inne metody

5. Kierunki i zasady analizy wskaźnikowej. Wskaźniki płynności i rentowności. Wskaźniki obrotowości (produktywności). Wskaźniki zadłużenia (wspomagania finansowego).

6. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa. Analiza piramidalna wskaźnika rentowności kapitału własnego (model Du Ponta).

7. Analiza ryzyka upadłości przedsiębiorstwa. Zagrożenia w kontynuacji działalności. Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w ocenie przedsiębiorstw.

8. Analiza wyniku finansowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, sala 101
Aldona Uziębło 60/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.