Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 1400-Ek35AE-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Gos W., Janowicz M., Mućko P., Niemiec A., Skoczylas W., Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań, SKWP, Warszawa 2017
2. Bławat F., Drajska E., Figura P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, CeDeWu, Warszawa 2017
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
Literatura:

1. Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska o., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, wyd. IV, CeDeWu, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

W02: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania oraz analizowania danych pozwalające opisywać jednostki prowadzące działalność gospodarczą oraz procesy zachodzące w nich i między nimi (K_W09)

U01: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie (K_U01)

U02: potrafi ocenić i interpretować sytuację gospodarczą (K_U02)

U03: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu analizy ekonomicznej i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (K_U05)

K02: potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu oraz pełnić różne role w grupie (K_K02)

K07: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium następuje na podstawie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, obejmującej analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat, analizę wskaźnikową płynności, zadłużenia, rentowności i produktywności, analizę piramidalną ROE oraz analizę dyskryminacyjną. Ocena kondycji zawierająca powyższe elementy jest przedstawiana przez grupę Studentów (3-5 osób) na zajęciach w postaci prezentacji multimedialnej.

Zakres tematów:

1. Analiza wstępna sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Bilans analityczny; analiza bilansu – pionowa i pozioma. Analiza rachunku zysków i strat.

2. Metody analizy przyczynowej. Metoda kolejnych postawień. Metoda logarytmowania.

3. Wskaźniki płynności i rentowności. Wskaźniki obrotowości (produktywności). Wskaźniki zadłużenia (wspomagania finansowego).

4. Analiza piramidalna wskaźnika rentowności kapitału własnego (model Du Ponta).

5. Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w ocenie przedsiębiorstw

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 7:30 - 9:00, sala 135
Paweł Antoszak 30/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, sala 135
Paweł Antoszak 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.