Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami 1400-Ek-EM35ZMS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2002.
2. G. Gierszewska, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 2000.
3. J. Brdulak, Zarządzanie zasobami ludzki w procesie zarządzania zmianą, Warszawa 2001.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Zadania, przykłady, dyskusja, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Zarządzanie w przedsiębiorstwie – środowisko, procesy, systemy, zasoby, Red. J. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak. Warszawa 2017.

2. Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Red. S. Marek. Szczecin 2008.

3. B. Godziszewski, M. Haffer, Przedsiębiorstwo – teoria i praktyka zarządzania, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

W1: Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (realizuje efekt K_W10, K_W11)

W2: Zna podstawowe metody analizy ekonomicznej (realizuje efekt K_W10, K_W11)

U1: Planuje i wydaje decyzje dotyczącego gospodarki do typowych przypadków praktycznych (realizuje efekt K_U06)

K1: potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł (realizuje efekt K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium następuje na podstawie pisemnego kolokwium.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 91> – 5,0

(91 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 – 0) – 2,0

Zakres tematów:

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot życia gospodarczego. Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Zarządzanie strategiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Planowanie i wykonywanie decyzji

4. Budowa struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

5. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

6. Proces pracy i motywowanie pracowników.

7. Zarządzanie produkcją i jakością.

8. Marketing i logistyka w strategii zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

9. Kapitał intelektualny w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 10
Jolanta Laskowska 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.