Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucjonizm 1200-B36E-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Dawkins R. Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa 2007
Weiner J. Dziób zięby, czyli jak dziś przebiega ewolucja. Książka i Wiedza, Warszawa 1997
Zimmer C. The Tangled Bank. An Introduction to Evolution. Roberts and Company, Colorado 2014
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN, Warszawa.

Mayr E. 1974. Populacje, gatunki i ewolucja. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Futuyma D. J. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

Darwin K. 2009. O powstawaniu gatunków. WUW, Warszawa.

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03

U01

K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny: pytania otwarte

od 50% do 60% punktów – dst

powyżej 60% do 70% punktów – dst+

powyżej 70% do 80% punktów – db

powyżej 80% do 90% punktów – db+

powyżej 90% punktów – bdb

Zakres tematów:

• Teorie ewolucji (teorie ewolucji w okresie przeddarwinowskim, darwinizm jako główny kierunek ewolucjonizmu współczesnego, ewolucja syntetyczna);

• Ewolucyjne pojęcie gatunku (powstawanie gatunków – poziomy specjacji, specjacja stopniowa: sympatryczna i allopatryczna, specjacja skokowa przez poliploidyzację, specjacja perypatryczna, przypadki specjacji perypatrycznej na krawędzi holarktyki);

• Mechanizmy zabezpieczające odrębność gatunkową; rodzaje i skuteczność izolacji.

• Rodzaje zmienności, zmienność niedziedziczna i dziedziczna.

• Dobór jako zjawisko ewolucyjne (dobór naturalny – ograniczenie genetycznej zmienności populacji, dobór grupowy i krewniaczy);

• Procesy koewolucji;

• Procesy ewolucji ponadgatunkowej (radiacja adaptatywna, idioadaptacja, ewolucja kwantowa, szybkość zmian ewolucyjnych, wymieranie gatunków).

• Antropogeneza. Rodzaj Australopithecus i Homo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 13:30, sala 12 (PS)
Sławomir Kaczmarek 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.