Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia i anatomia roślin 1200-B12HAR-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cebrat J. 2007. Atlas anatomii roślin. Wyd. Uniw. Przyr. we Wrocławiu.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

Malinowski E. 1987. Anatomia roślin. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 1993. Botanika T. I Morfologia. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W_01 - posiada szczegółową wiedzę na temat poszczególnych rodzajów tkanek roślinnych, zna ich budowę oraz powiązanie z układami funkcjonalnymi w organizmach roślinnych (KW_03, KW_05)

W_02 - zna budowę anatomiczną organów roślinnych (korzeń, pęd, liście) u przedstawicieli różnych grup systematycznych roślin (KW_03, KW_05)

K_01 - dąży do aktualizowania wiedzy z zakresu realizowanego przedmiotu (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Kryteria oceniania: (wymagany zakres wiadomości): na ocenę dostateczną – 50%, dostateczną plus – 60%, na ocenę dobrą – 70%, na ocenę dobrą plus – 80%, na ocenę bardzo dobrą – 90%.

Zakres tematów:

Budowa i funkcjonowanie poszczególnych rodzajów tkanek roślinnych oraz ich powiązanie z funkcjonalnymi układami organizmu roślinnego: układem twórczym, okrywającym, chłonnym, fotosyntetyzującym, wzmacniającym; przewodzącym, spichrzowym, przewietrzającym i wydzielniczym.

Kambium i efekty jego działalności.

Budowa anatomiczna wybranych łodyg roślin jednoliściennych, nagozalążkowych i okrytozalążkowych (słoje przyrostu rocznego, przyrost łyka, kora pierwotna i wtórna, promienie rdzeniowe, drewno: rozpierzchło-naczyniowe, pierścieniowo-naczyniowe kompresyjne, tensyjne, biel i twardziel, budowa rdzenia).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:15 - 13:45, sala 201
Cezary Toma, Barbara Waldon-Rudzionek 8/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.