Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing polityczny 1000-Pt35MP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: • Dolińska D.( 2009). Społeczny wizerunek partii politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
• Golinowski J., Kaszkur A., (red.), (2014). Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, Wydaw. UKW, Bydgoszcz.
• Kolczyński M., Mazur M., Michalczyk S. (red.). (2009). Mediatyzacja kampanii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice .

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
wykład w toku problemowym
Literatura:

• Cwalina W., Falkowski A.(2006). Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk.

• Wiszniowski R., Kasińska-Metryka A. (2012). Marketing polityczny Doświadczenia polskie, (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

• Kolczyński M., Mazur M., Michalczyk S. (red.). (2009). Mediatyzacja kampanii politycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice .

• Rittel S. J. (2008). Przestrzeń wyborcza, Kielce.

Efekty uczenia się:

W_01 Zna reguły funkcjonowania człowieka w przestrzeni publicznej;

W_02, Zna metody i techniki komunikacyjnego wpływu na jednostki i zbiorowości.

U_01, Posiada umiejętność przewidywania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz społecznych konsekwencji;

U_02, Posiada kompetencje do kreowania i przeprowadzania zmian w różnych obszarach życia publicznego

K_01, Rozumie konieczność krytycznej oceny wpływu tabloidyzacji polityki na życie publiczne.

K_02, Jest przygotowany do działania w grupach i zespołach realizujących zadania w różnych strukturach społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny, będzie obszar umiejętności związanych z rozumieniem narzędzi kształtowania opinii publicznej w ustanawianiu granic dyskursu publicznego. Przedmiot ma kreować umiejętność analitycznego myślenia o wyborach politycznych z uwzględnieniem uwarunkowań marketingowych. Studenci powinni nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z obszaru marketingu oraz wykorzystania narzędzi marketingowych do zaprojektowania i wykonania projektu kampanii.

Zakres tematów:

• Marketing polityczny, istota i geneza rozwoju; marketing polityczny a marketing handlowy analiza porównawcza;

• Scena polityczna jako narzędzie oddziaływania, wykorzystywanie stereotypów, funkcjonalizacja języka polityki; elektorat wyborczy, jego specyfika i oczekiwania, przesłanki obojętności- uczestnictwa w polityce;

• Ewolucja procedur organizacji kampanii politycznej, kampania premodernizacyjna, kampania modernizacyjna, kampania postmodernizacyjna; marketingowe podejście do organizacji kampanii, marketing mix.

• Elektorat wyborczy, jego specyfika i oczekiwania, przesłanki obojętności- uczestnictwa w polityce.

• Zasady konstruowania strategii wyborczej.

• Wyborca cybernetyczny i reguły heurystyczne rządzące zachowaniem wyborcy.

• Fazy organizacji kampanii wyborczej- metodyka badań rynku politycznego.

• Fazy organizacji kampanii wyborczej- analiza strategiczna i wybór strategii.

• Etapy i zasady budowy kampanii marketingowej.

• Kryteria testowania kampanii, narzędzia kreowania wizerunku polityka.

• Taktyki postępowania w realizacji kampanii; utwardzanie, poszerzanie, odwracanie, neutralizowanie.

• Proces wdrożeniowy kampanii wyborczej- etapy rozumowania decyzyjnego.

• Bariery współpracy z elektoratem i sposoby przełamywania oporu.

• Praktyka implementacji planu kampanii.

• Kampania negatywna i reakcje na kampanię negatywną.

• Istotne cechy wizerunku kandydata.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Janusz Golinowski 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.