Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo 1400-PwB11Pr-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. http://www.student.lex.pl/
2. http://isap.sejm.gov.pl/
3. http://prawo.legeo.pl/.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, indywidualne projekty studenckie, wykład, praca z książką, referat, prezentacje multimedialne
Literatura:

1. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

2. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.

3. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011.

4. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie metodologię pracy umysłowej, w szczególności badań i pisania prac naukowych w zakresie nauk prawnych

W2: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa w tym. m.in. pojęcie przepisu prawnego, normy prawnej, zdolności do czynności prawnej i inne. Nadto, dzięki analizie monografii w rzeczonym zakresie oraz przygotowaniu pracy zaliczeniowej (referatu) zna techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego

W3: ma elementarną wiedzę o miejscu nauk prawnych w systemie nauk, rodzajach wykładni przepisów prawnych oraz ich roli w prowadzeniu i obsłudze biznesu

W4: dzięki zdobytej wiedzy student będzie znał i rozumiał miejsce prawa w biznesie w systemie nauk jako specjalistycznej wiedzy łączącej wiedzę o prawie oraz zarządzaniu

U1: potrafi posługiwać się systemem prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem tych jego dziedzin, które dotyczą prowadzenia i obsługi biznesu

K1: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu

Zakres tematów:

1. Norma prawna – właściwości i budowa.

2. Przepisy prawne.

3. Tworzenie i stosowanie prawa.

4. Obowiązywanie prawa.

5. System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Budowa aktu normatywnego.

7. Państwo – geneza, pojęcie oraz powstanie.

8. Formy państwa i jego struktura prawna.

9. Cechy państwa.

10. Funkcje państwa.

11. Charakterystyka aparatu państwowego

a) organy państwowe;

b) samorząd terytorialny.

12. Partie polityczne a państwo (systemy polityczne)

13. Rola państwa w życiu społecznym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 132
Agnieszka Kilińska-Pękacz 36/35 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 132
Agnieszka Kilińska-Pękacz 36/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.