Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria bioprocesowa 1200-Bt23IB-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Biotechnologia w ochronie środowiska-Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
- Biotechnologia roślin-pod redakcją S. Malepszego, PWN 2005
- Serwis Biotechnologiczny- http://www.biotechnologia.com.pl
- Biotechnolog.pl- http://www.biotechnolog.pl

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

- Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego- Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W-wa 2005, praca zbiorowa pod red. P.P. Lewickiego

- Inżynieria procesowa. WNT 1973, Ciborowski J.

- Laboratorium bioprocesów. Praca zbiorowa pod red. W. Szewczyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2002

- Biotechnologia żywności- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Arnolda Repsa, WNT, Warszawa 2003.

- Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych- praca zbiorowa pod redakcją Jana Fiedurka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

- Biotechnologia-podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne- Aleksander Chmiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 - definiuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w biotechnologii

W2 - wymienia rodzaje, elementy budowy i zasady eksploatacji bioreaktorów

W3 - charakteryzuje zjawiska zachodzących w bioreaktorach

Kompetencje:

K1 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii bioprocesowe

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

- Procesy podstawowe w inżynierii procesowej. Pojęcie procesu podstawowego, technologicznego. Operacje i procesy jednostkowe.

- Wybrane operacje i procesy jednostkowe. Cele mieszania. Rodzaje mieszadeł. Cele i czynniki wpływające na napowietrzania.

- Cele prowadzenia procesów biotechnologicznych. Gromadzenie biomasy, otrzymywanie metabolitów, przemiana składników pożywki-substratu.

- Procesy wydzielania i oczyszczania. Metody mechaniczne, membranowe, oparte na wykorzystaniu prądu elektrycznego.

- Wydzielanie i koncentracja w układach równowagowych wielofazowych. Metody ekstrakcji. Metody termiczne: destylacja i rektyfikacja, suszenie, liofilizacja oraz inne.

- Kontrola procesów biotechnologicznych.

- Podstawy biosyntezy mikrobiologicznej. Regulacja metabolizmu przez optymalizację składu pożywki i warunków środowiskowych.

- Metody hodowli drobnoustrojów. Fazy wzrostu w skali przemysłowej.

- Okresowe i ciągłe procesy biotechnologiczne. Fazy wzrostu mikroorganizmów.

- Charakterystyka ogólna bioreaktorów. Optymalizacja warunków przebiegu reakcji enzymatycznych, rozwoju drobnoustrojów i pozyskiwania metabolitów. Typowe bioreaktory.

- Bioreaktory do pozyskiwania biomasy mikroorganizmów. Bioreaktory aerobowe, anaerobowe, względnie niedotlenione; okresowe, półciągłe, ciągłe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 2
Grzegorz Kłosowski 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.