Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej 1200-Bt24Owpi-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Adamczak A., Gędłek M.: Znaki towarowe
w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 2009.
- Adamczak A., Dobosz E., Gędłek M.: Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 2009.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne, film
Literatura:

- Pyrża A. (red.): Poradnik wynalazcy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 2009.

- Adamczak A., Gędłek M.: Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - zna typy praw własności intelektualnej oraz praw do dóbr osobistych z nimi związanych

W02 - potrafi interpretować źródła własności przemysłowej i intelektualnej oraz zasady ich nabywania i ochrony

W03 - ma podstawową wiedzę na temat stosunków prawnych prawa konstytucyjnego w odniesieniu do przedmiotów własności intelektualnej

Kompetencje:

K01 - ma zdolność do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z prawami własności intelektualnej, w tym dotyczących priorytetów własnej działalności, ich skutków prawnych, moralnych i społecznych oraz kwestii związanych z ponoszeniem w tym zakresie odpowiedzialności

K02 - wykazuje wrażliwość na problemy społeczne, etyczne oraz ekonomiczne związane z przedmiotami własności intelektualnej oraz dostrzega ich wieloaspektowych powiązań z prawem

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie pisemne - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

- Przedmioty własności przemysłowej i ich znaczenie dla przedsiębiorców (czas ochrony, koszty, instytucje i procedury ochrony własności przemysłowej w kraju i za granicą)

- Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych w trybie krajowym – dokumentacja zgłoszeniowa, opis wynalazku i zastrzeżenia patentowe.

- Procedury badania wynalazków i oceny zdolności patentowej wynalazku.

- Wynalazek z dziedziny biotechnologii – przedmiot ochrony, jednolitość oraz ujawnianie wynalazku, a także jego rozpatrywanie.

- Informacje patentowe - krajowa procedura ochrony wynalazków, dostęp do informacji patentowej oraz bazy danych Urzędu Patentowego RP.

- Wzory przemysłowe i użytkowe.

- Znaki towarowe.

- Oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych.

- Prawo autorskie i prawa pokrewne – regulacje prawne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 11:45, sala 2
Grzegorz Kłosowski 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.