Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery 1200-OS23ZOA-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: JUDA-REZLER K. 2000. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
MARIA JANKA R. 2014. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji. Wyd. Naukowe PWN.
POMORSKA K. i DUDA A. 2007. Możliwości zastosowania symulacji komputerowych w prognozowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Postępy Nauki i Techniki, Nr 1: 145-151.
PYŁKA-GUTOWSKA E. 2000. Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa.
ZARZYCKI R. 1997. Aerosfera – źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony [w:] KURNATOWSKA A. (red.). Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN Warszawa – Łódź.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

KOZAK D., CHMIEL B., NIEĆKO J. 1999. Ochrona środowiska. Podręcznik do ćwiczeń terenowych. Chemiczne aspekty ochrony środowiska. Wyd. UMCS. Lublin.

POSKROBKO B., POSKROBKO T., SKIBA K. 2007. Ochrona biosfery. Polskie Wyd. Ekonomiczne. Warszawa.

JUDA J., BUDZIŃSKI K. 1961. Zanieczyszczenie atmosfery. WNT, Warszawa.

JUDA J., CHRUŚCIEL S. 1974. Ochrona powietrza atmosferycznego. WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 – rozumie związki funkcjonowania gospodarki z zanieczyszczeniem atmosfery i wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka (K_W05);

W02 – student wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zanieczyszczeniami atmosfery (K_W07);

W03 – wskazuje i ocenia wagę głównych źródeł zanieczyszczeń oraz czynników odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze (KW_07);

K01 – jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody (K_K08);

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

ocena wg kryteriów:

50% do 60% punktów– dst

>60% do 70% punktów– dst+

>70% do 80% punktów– db

>80% do 90% punktów – db+

>90% punktów– bdb

Warunek dopuszczenia do kolokwium – zaliczenie części laboratoryjnej.

Przedłużona obserwacja nauczyciela – weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji.

Zakres tematów:

1. Procesy zachodzące w atmosferze.

2. Kryteria stosowane do określania zagrożeń.

3. Emisje głównych zanieczyszczeń w Polsce.

4. Oddziaływanie wybranych zanieczyszczeń powietrza na środowisko.

5. Zjawiska wywołane zanieczyszczeniem powietrza.

6. Ochrona atmosfery.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 17:45, sala 116 (PS)
Jolanta Tyburska-Woś, Anna Frymark-Szymkowiak 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.