Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy inżynierii procesowej 1200-OS23PIP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne, z. 21: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, Andrzej Gawdzik (red.) Radziejewskiej-Lebrecht, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

- Biotechnologia w ochronie środowiska-Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Inżynieria procesowa. WNT 1973, Ciborowski J.

- Aparatura chemiczna i procesowa- Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2004, J. Warych

- Inżynieria procesowa-laboratorium- skrypt Uniwersytetu Opolskiego 1999, G. Bartelmus, D. Janecki, M. Kos

- Laboratorium bioprocesów. Praca zbiorowa pod red. W. Szewczyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - opisuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w ochronie środowiska.

W02 - charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcyjne i zasady funkcjonowania wybranych urządzeń stosowanych w technologiach ochrony środowiska.

Kompetencje:

K01 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii procesowe.

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

- Wprowadzenie i procesy podstawowe w inżynierii procesowej. Definicje oraz podział operacji i procesów jednostkowych. Procesy ciągłe i okresowe. Fazy wzrostu mikroorganizmów. Przenoszenie pędu, energii i masy.

- Ogólne zasady oceny szkodliwości procesów technologicznych. Zagrożenia wynikające z procesów technologicznych. Źródła Informacji o procesie technologicznym. Cele oceny szkodliwości procesu technologicznego. Przebieg oceny szkodliwości procesu technologicznego.

- Operacje mieszania i napowietrzania płynów.

Ogólne cele i sposoby mieszania substancji. Rodzaje mieszadeł. Czynniki wpływające na skuteczność napowietrzania. Zjawisko pienienia oraz sposoby łamania piany.

- Procesy termiczne (metody ogrzewania i chłodzenia).

Mechanizmy wymiany ciepła. Ogrzewanie i chłodzenie przeponowe (płaszczowe i wężownicowe).

- Procesy wydzielania i oczyszczania w inżynierii bioprocesowej.

Wydzielanie biomasy (filtracja , wirowanie) i koncentracja produktów biosyntezy (ekstrakcja, percypitacja, flokulacja, absprpcja, adsorpcja).

- Oczyszczanie powietrza z pyłów. Budowa działanie oraz zastosowania elektrofiltrów. Zasada i schemat odpylacza elektrostatycznego. Czynniki wpływające na skuteczność odpylania elektrofiltru. Zastosowanie odpylaczy elektrostatycznych. Filtry workowe. Zalety filtrów workowych. Budowa i zasada działania. Właściwości tkanin filtracyjnych. Filtry do środowisk zagrożonych wybuchem.

- Systematyka technologii fermentacji odpadów stałych. Technologie jednostopniowe, wielostopniowe, okresowe, mokre, półsuche suche. Metody zwiększania wydajności fermentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:00, sala 2
Grzegorz Kłosowski 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.