Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody 1200-OS24OP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: ANDRZEJEWSKI R., WEIGLE A. 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narod. Fund. Ochr. Środowiska, Warszawa.
BANASZAK J. 2002. Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wyd. Akad. Bydgoskiej, Bydgoszcz.
BANASZAK J. 2003. Stepowienie Wielkopolski. Pół wieku później. Wyd. Akad. Bydg., Bydgoszcz.
GRZEGORCZYK M. (red.) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
INDYKIEWICZ P., KRASICKA-KORCZYŃSKA E. 2008. Obszary Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim.
PULLIN A.S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

SYMONIDES E. 2008. Ochrona przyrody. Wyd. UW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W04, U05, K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – pytania otwarte.

Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Wyjaśnienie pojęć ochrona przyrody – a ochrona środowiska – ekologia.

Cele i formy ochrony przyrody.

Motywy ochrony przyrody w dziejach człowieka.

Naukowe podstawy prawnej ochrony przyrody.

Wkład nauki do ochrony przyrody.

Ocena zagrożenia gatunkowego – czerwone listy i czerwone księgi.

Gatunki specjalnej troski.

Krajobrazy chronione.

Międzynarodowe kategorie obszarów chronionych.

Formy ochrony przyrody w Polsce (10).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 13:30, sala 116 (PS)
Józef Banaszak 3/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.