Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja i GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska 1200-OS35TiG-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: DAVIS E.D. 2004. GIS dla każdego. Wydawnictwo Mikom.
GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R. 2008. GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa.
KUNZ M. 2007. Systemy informacji geograficznej w praktyce studium zastosowań. Wydawnictwo Naukowe UMK.
NOWAK M. 2016. GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk. Wyd. UAM, Poznań.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: praca z arkuszem Excel

Literatura:

IWAŃCZAK B. 2013. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion, Gliwice.

LONGLEY P., GOODCHILD M.F., MAGUIRE D.J., RHIND D.W. 2008. GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.

LITWIN L., MYRDA G. 2005. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. PWN, Warszawa.

NOWAK M., PĘDZIWIATR K., BOGAWSKI P., TADROWSKA J., TYBLEWSKA M., KAŃKOWSKI K. 2017. Warsztaty GIS dla botaników. Lublin.

Urbański J. 2008. GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Szczepanek R., Zmuda-Trzebiatowski P. 2018. Systemy informacji przestrzennej z QGIS 2.18.20.

Zając J., Fijałkowski M., Szczęsny J., Grudzień M., Perz P. geoportal.gov.pl w praktyce. Podręcznik użytkownika. CODGiK.

http://geoserwis.gdos.gov.pl

http://natura2000.gdos.gov.pl

http://mapy.geoportal.gov.pl

http://crfop.gdos.gov.pl

https://www.bdl.lasy.gov.pl

http://gis.biomap.pl

http://clc.gios.gov.pl

Efekty uczenia się:

W02, W03, U01, U02, U03, U04, U05, K01, K03, K04

Metody i kryteria oceniania:

1. Metody oceniania: sprawozdania, ocena pracy z komputerem.

2. Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. Przekazywanie ocen studentom za pomocą systemu informatycznego oraz regularny kontakt za pomocą narzędzi informatycznych.

Zakres tematów:

I. Praca z portalami internetowymi

1. Mapa Bioróżnorodności BioMap Diversity

2. Geoportal krajowy

3. Geoserwis GDOŚ, Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

4. Obszary Natura 2000

5. Bank Danych o Lasach

6. Corine Land Cover

II. Praca z programem MAPAUTM

III. Praca z programem QGIS

1. Podstawy pracy w QGIS

2. Źródła danych wektorowych

3. Edycja danych wektorowych

4. Podstawowe analizy danych wektorowych (obliczanie geometrii, bufory, kalkulator danych)

5. Obsługa GPS, zgrywanie danych terenowych, konwersja gpx do warstwy wektorowej.

6. Wizualizacja danych, tworzenie mapy

7. Usługa przeglądania WMS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 10:45, sala 114 (PS)
Anna Sobieraj-Betlińska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.