Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona różnorodności biologicznej grzybów 1200-OS35ORBG-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: •Khasa D., Piche Y., Coughlan A., P., 2009. Advances in Mycorrhizal Science and Technology; Ottawa
•Chadeganipour M., Ojaghi R., Rafiei H., Afshar M., Hashemi S. T. 2013. Bio – Deterioration of Library Materials: Study of fungi threatering printed materials of libraries in Isfahan University of Medical Sciences in 2011. Jundishapur Journal of Microbiology;
•Dahlberg A., Mueller G., M. 2011. Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. Fungal Ecology 4:147-162.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, dyskusja, pogadanka, analiza materiałów źródłowych.
Literatura:

 Mułenko W. (red) 2008. Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny;

 Faliński J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna, cz. I. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna. PPWK im. Eugeniusz Romera. Warszawa – Wrocław;

 Gumińska B., Wojewoda W. 1985. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL. Warszawa;

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03

U01, U02

K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia laboratoriów jest:

• zaliczenie kolokwium pisemnego

• zaliczenie opracowanych protokołów z zajęć

• przygotowanie prezentacji multimedialnej

ocena wg kryteriów:

50% do 60% punktów (kolokwium), zaliczenie protokołów z zajęć oraz prezentacja multimedialna – dst

>60% do 70% punktów (kolokwium), zaliczenie protokołów z zajęć oraz prezentacja multimedialna – dst+

>70% do 80% punktów (kolokwium), zaliczenie protokołów z zajęć oraz prezentacja multimedialna – db

>80% do 90% punktów (kolokwium) zaliczenie protokołów z zajęć oraz prezentacja multimedialna – db+

>90% punktów (kolokwium) zaliczenie protokołów z zajęć oraz prezentacja multimedialna – bdb

Zakres tematów:

• Ochrona grzybów w Polsce: ochrona gatunkowa, czerwona lista grzybów Polski;

• Grupy ekologiczno – troficzne grzybów;

• Monitoring grzybów – dobór metod badawczych;

• Terenowe metody badań grzybów: metoda marszrutowa, transektowa, stałych powierzchni, kartogramu polowego, topogramu punktowego, badania sezonowe.

• Metody stosowane w badaniach grzybów wielkoowocnikowych: wybór powierzchni, powtarzalność badań, gromadzenie danych, analiza jakościowa;

• Monitoring grzybów mikroskopijnych;

• Molekularne metody badań różnorodności biologicznej grzybów; metody hodowli in vitro grzybów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala 3 (PS)
Jolanta Tyburska-Woś, Anna Frymark-Szymkowiak 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.