Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i jej przemiany 1200-OS36BJP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Górny M. 1975. Zooekologia gleb leśnych. PWRiL, Warszawa.
Kazimierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. PAN: Instytut Botaniki im. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.
Krantz G.W., Walter D. E.2009. A Manual of Acarology. 3rd Ed. Texas Tech University Press.
Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Niedbała W. 1980. Mechowce – roztocze ekosystemów lądowych. PWN, Warszawa.
Rutkowski L. 2008. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Symonides E. 2008. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa.
Szweykowska A., Szweykowski J. 2009. Botanika. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Andrzejewski R., Weigle A. (red.). 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport - 10 lat po Rio. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Begon M., M.Mortimer, Thompson D.J. 1999. Ekologia populacji - studium porównawcze zwierząt i roślin. PWN.

Eldredge N. 2003. Życie na krawędzi. Rozwój cywilizacji i zagłada gatunków. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne

Zakres tematów:

Gatunek zwierząt jako jednostka ewolucyjna, źródła zmienności gatunkowej.

Różnorodność roślin i zwierząt na poziomach organizacyjnych (genetyczna, gatunkowa, ponadgatunkowa) i ekosystemu (strukturalna, funkcjonalna, zachowań).

Metody oceny różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt oraz wskaźniki bioróżnorodności roślin i zwierząt na przykładzie roztoczy (Acari). Trudności związane z oceną różnorodności gatunkowej roztoczy (morfologiczna koncepcja gatunku, problemy diagnostyczne, gatunki bliźniacze).

Różnorodność gatunkowa roztoczy wybranych układów ekologicznych (biotop, ekosystem, ekoton, krajobraz) i jej znaczenie dla funkcjonowania tych układów.

Czynniki antropogeniczne ograniczające różnorodność gatunkową roślin i zwierząt na przykładzie roztoczy (nadmierne wylesienia, zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, zasolenie, chemizacja upraw i gleby) i zwiększające tę różnorodność (zalesienia porolne, zadrzewienia śródpolne, wyspy leśne).

Ochrona różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, zagrożenia i problemy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 18:45, sala 8 (PS)
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 11:45, sala 114 (PS)
Cezary Toma, Stanisław Seniczak, Lucyna Twerd 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.