Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska 1200-OS36GOiBwOS-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Aktualne polskie i unijne przepisy prawne z zakresu gospodarki odpadami.
DRANIEWICZ B. 2005. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – opłaty i komentarz. Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: pogadanka
Literatura:

BILITEWSKI B., HARDTLE G., KLAUS M. 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. Seidel-przywecki Sp. z o.o., Warszawa.

JĘDRCZAK A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

KORPAK W., KORYTKOWSKI I. 1994. Odpady. Wyd. Centr. Ośrodka Doskonal. Kadr Ochr. Środ. I Gospod. Wodnej, Dębe.

ŁUNIEWSKI S. 2000. Bezpieczne składowanie odpadów. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

ROSIK-DUDLEWSKA Cz. 2007. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Nauk. PWN.

ŻEGADŁO M. 2001. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań.

Efekty uczenia się:

U01, K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia na ocenę są sprawozdania z wyjść terenowych oraz aktywność na zajęciach (zweryfikowana na podstawie przedłużonej obserwacji nauczyciela).

2. Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

Wyjście terenowe: zapoznanie się z funkcjonowaniem (obiekty, technologie) składowiska odpadów komunalnych.

Wyjście terenowe: zapoznanie się z funkcjonowaniem (obiekty, technologie) oczyszczalni ścieków.

Wyjście terenowe: zapoznanie się z funkcjonowaniem (obiekty, technologie) elektrociepłowni.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 12:45, sala 114 (PS)
Jolanta Tyburska-Woś, Lucyna Twerd 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.