Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii 1200-OS36OZE-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: BOCZAR T. 2008. Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania. Wyd. PAK, Warszawa.
GOŁĘBIOWSKA U. (red). 2013. OZE Odnawialne źródła energii. Materiał wspierający realizację programu „Odnawialne źródła energii” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Koszalin.
OSTROWSKA-HUĆKO A. 2014. Zagospodarowanie energii wiatru przy użyciu małych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu. Budownictwo i inżynieria środowiska, 5: 65-72.
STRYCZEWSKA H.D. 2012. Energie odnawialne. Przegląd technologii i zastosowań. Politechnika Lubelska, Lublin.
Miesięcznik „Czysta energia”.
www.reo.pl
www.energieodnawialne.pl
www.agroenergetyka.pl
www.globenergia.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: tworzenie krótkich notatek, prezentacje multimedialne, obliczenia, pokaz
Literatura:

BOGDANIENKO J. 1989. Odnawialne źródła energii. PWN, Warszawa.

JASTRZĘBSKA G. 2007. Odnawialne źródła energetyczne i pojazdy proekologiczne. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

JĘDRCZAK A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

KLUGMANN-RADZIEMSKA E. 2015. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

LEWANDOWSKI W.M. 2010. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa.

SIDOR T. 2011. Alternatywne źródła energii. WSZOP, Katowice.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, U01, K01

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia na ocenę są: kolokwium w formie testu, praca i aktywność na zajęciach (zweryfikowana na podstawie przedłużonej obserwacji nauczyciela) oraz zaliczenie kart pracy.

2. Skala oceniania: od 50% do 60% punktów – dst, powyżej 60% do 70% punktów – dst+, powyżej 70% do 80% punktów – db, powyżej 80% do 90% punktów – db+, powyżej 90% punktów – bdb.

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Przekazywanie ocen studentom za pomocą systemu informatycznego oraz regularny kontakt za pomocą narzędzi informatycznych.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i jednostki energii oraz ich równoważniki.

2. Energia z biomasy. Proces spalania biomasy, zagadnienia energetyczne dla różnych składników biomasy i sposobu ich spalania. Wizyta w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy oraz w Ogrodzie Botanicznym IHAR.

3. Biogaz. Mechanizm powstawania biogazu, wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej. Obliczanie wydajności biogazowi rolniczej. Obliczanie potencjału biogazu z odchodów.

4. Siłownie wiatrowe, potencjał i wykorzystanie energii wiatru. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Klasyfikacja turbin wiatrowych. Budowa turbiny wiatrowej. Warunki lokalizacji turbin wiatrowych. Ogólna zasada działania siłowni wiatrowej z wirnikiem o osi poziomej. Zalety i wady farm wiatrowych. Obliczanie uzysku energii elektrycznej z turbiny wiatrowej. Obliczanie mocy elektrowni wiatrowej.

5. Energia słoneczna, cz. 1. Budowa kolektora słonecznego. Obliczanie ilości energii cieplnej dla 4-osobowej rodziny. Obliczanie instalacji kolektorów słonecznych oraz powierzchni modułów fotowoltaicznych PV.

6. Energia słoneczna, cz. 2. Obliczanie spodziewanych efektów pracy dwóch typów kolektorów słonecznych. Natężenie promieniowania słonecznego. Nasłonecznienie. Moc kolektora. Zależność pomiędzy natężeniem promieniowania i temperaturą a wydajnością kolektora.

7. Energia wód. Budowa hydroelektrowni. Typy dużych elektrowni wodnych. Małe elektrownie wodne. Obliczanie energii potencjalnej, kinetycznej wody. Obliczanie mocy turbiny wodnej.

8. Energia geotermalna. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód i energii geotermalnej województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 8:45, sala 114 (PS)
Jolanta Tyburska-Woś, Anna Sobieraj-Betlińska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.