Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych 1300-Inf12AiSD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Cormen T. H. , Leiserson C. E. , Rivest R. L. , Stein C. Wprowadzenie do algorytmów. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne.
2. Jamro M. Struktury danych i algorytmy w języku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji.
3. Weiss M. A. , Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Pearson Education 2014.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

1. Wróblewski P. Algorytmy struktury danych i techniki programowania. Helion.

2. Banachowski L. , Diks K. , Rytter W. Algorytmy i struktury danych. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne.

3. Lipski W. Kombinatoryka dla programistów. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1 : Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów rekurencyjnych, sortowania, na grafach i ich złożoności obliczeniowej (K_W06)

W2 : Ma szczegółową wiedzę nt. struktur danych: list (jednokierunkowy, stos, dwukierunkowy, cykliczny), sterta, drzewo, graf (K_W08)

W3 : Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do przyspieszenia obliczeń (liczby Pi metodą całkowania numerycznego) przy obliczeniach (sekwencyjnych / równoległych) na komputerach (K_W10)

UMIEJĘTNOŚCI:

U1 : Potrafi pozyskiwać opis algorytmów (rekurencyjnych, sortowania, teorii grafów, równoległych) i struktur danych (sterta, list, stos, drzewo, graf) z literatury, Internet, wykładów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie i na tej podstawie opracowywać programy komputerowe (KU01)

U2 : Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do algorytmicznego opisu procesów w sposób sekwencyjny, rekurencyjny ili równoległy; uzasadnić wykorzystanie struktur danych (tabela, sterta, list, drzewo, graf) w celu zmniejszenia złożoności obliczeniowej (K_U07)

U3 : Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem C# (K_U11)

U4 : Potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów sortowania i zmierzyć czas obliczania liczby Pi za pomocą algorytmu sekwencyjnego / równoległego (K_U13)

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie programów i sprawozdań w trakcie pracy w laboratorium, sumaryczna liczba (1 program / sprawozdanie ocena 3.0; 2,3 3.5; 4,5 4.0; 6,7 4.5; 8,9 5.0).

Zakres tematów:

1. Czas obliczania liczby Pi metodą całkowania numerycznego (sekwencyjne (różne tryby), równoległe).

2. Rekurencja (silnia, ciąg Fibonacciego, zapis binarna liczby).

3. Sortowanie (bąbelkowe, sortowanie przez wstawianie, sortowanie szybkie, sortowanie przez kopcowanie).

4. Sterta.

5. Lista (jednokierunkowa, stos, dwukierunkowa).

6. Drzewa. Drzewa binarne i wyrażenia arytmetyczne. Uniwersalna struktura słownikowa

7. Grafy (poszukiwanie najkrótszej drogi w grafie – algorytm Dijkstry, minimalne (maksymalne) drzewo rozpinające – algorytmy Prima i Kruskala).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala 109 (PS)
Marcin Kowalewski 15/15 szczegóły
2 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 112A (PS)
Karol Grudziński 15/15 szczegóły
3 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 110 (PS)
Marcin Kowalewski 16/15 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, sala 109 (PS)
Andrey Grishkevich 15/15 szczegóły
5 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala 107 (PS)
Andrey Grishkevich 12/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.