Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne 1300-Inf12SO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. D. Wawrzyniak, J. Brzeziński, Materiały dydaktyczne do przedmiotu „Systemy operacyjne” - http://wazniak.mimuw.edu.pl
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Sobaniec C., System operacyjny Linux – przewodnik użytkownika, Wyd. Nakom, 2002.

2. Marczyński J., Red Hat Linux – ćwiczenia praktyczne, Helion, 2000.

3. Królikowski Z., M. Kempiński, Materiały dydaktyczne „Linux – użytkowanie i programowanie” w wersji elektronicznej, UKW, 2013.

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów operacyjnych. (K_W06)

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu systemów operacyjnych. (K_W10)

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł nt. systemów operacyjnych. (K_U01)

U2. Ma umiejętność posługiwania się funkcjami systemu operacyjnego. (K_U014)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składa się z ~20 pytań o charakterze problemowym oraz krótkich zadań. Kryteria oceniania: 12-14 pkt – 3.0; 15-17 pkt – 3.5; 18-20 pkt – 4.0; 21-22 pkt – 4.5; 23-24 pkt – 5.0

Zakres tematów:

W ramach wykładu przedstawiane są następujące treści programowe. Zadania systemu operacyjnego. Systemy plików, w tym m.in.: struktury plików, katalogi, zarządzanie przestrzenią na dysku, metody alokacji plików, optymalizacja ruchu głowic dyskowych, mechanizm buforów systemowych. Zarzą-dzanie pamięcią operacyjną: logiczna i fizyczna przestrzeń adresowa, mechanizm wymiatania, organi-zacje pamięci, zarządzanie pamięcią stronicowaną i segmentowaną. Pamięć wirtualna. Zarządzanie procesami i wątkami. Model procesu. Komunikacja międzyprocesowa. Algorytmy szeregowania pro-cesów (zadań). Wywłaszczanie. Synchronizacja procesów, w tym klasyczne problemy synchroniza-cyjne. Problem zakleszczenia (zastoju) i metody jego rozwiązywania. Metody wykrywania i usuwania zakleszczenia. „Głodzenie” procesów. Zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:00, sala 02
Zbyszko Królikowski 72/76 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.