Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne 1300-Inf12SO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D.Wawrzyniak, J.Brzeziński, Materiały dydaktyczne do przedmio-tu „Systemy operacyjne” - http://wazniak.mimuw.edu.pl
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem, komunikacja U-mail
Literatura:

1. Sobaniec C., System operacyjny Linux – przewodnik użytkownika, Wyd. Nakom, 2002.

2. Marczyński J., Red Hat Linux – ćwiczenia praktyczne, Helion, 2000.

3. Królikowski Z., M.Kempiński, Materiały dydaktyczne „Linux – użytkowanie i programowanie” w wersji elektronicznej, UKW, 2013.

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów operacyjnych. (K_W06)

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu systemów operacyjnych. (K_W10)

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł nt. systemów operacyjnych. (K_U01)

U2. Ma umiejętność posługiwania się funkcjami systemu operacyjnego. (K_U014)

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia (pisemne) oraz samodzielnie przygotowany skrypt powłoki (systemu Linux)

Zakres tematów:

W ramach laboratorium studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi systemu Linux: charakterystyka systemu Linux; podstawy niezbędne do rozpoczęcia pracy z systemem; edytor vi – charakterystyka, polecenia i tryby pracy; system plików – struktura i charakterystyka; pliki i kata-logi, w tym: prawa dostępu, narzędzia / polecenia systemu plików; Linux jako sieciowy system opera-cyjny; programy usługowe: porównywanie plików, wyświetlanie wybranych fragmentów plików, sor-towanie, wyszukiwanie wzorców; mechanizmem procesów systemu Linux, w tym: właściwości proce-sów, zarządzanie procesami oraz sygnałami; powłoka bash: metaznaki, przeadresowywanie wejścia wyjścia, potoki i filtry, zmienne powłoki; struktury sterujące, funkcje w skryptach; programowanie w języku powłoki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 106 (PS)
Marcin Kempiński 15/15 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 106 (PS)
Marcin Kempiński 15/15 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 106 (PS)
Marcin Kempiński 15/15 szczegóły
4 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 106 (PS)
Marcin Kempiński 12/15 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 106 (PS)
Marcin Kempiński 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.