Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe wspomaganie pomiarów 1300-Inf-TS24KWP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. M. Miłek, Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, OWU Zielonogórskiego, 2006,
2. J. Barzykowski (red.): Współczesna metrologia - wybrane zagadnienia, WNT 2004,
3. W. Winiecki, Jacek Nowak, Sławomir Stanik, Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych, Mikom, 2001
4. W. Malina, M. Smiatacz, Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Exit 2005.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, instrukcje do zajęć,
Literatura:

1. W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ 2002,

2. W. Tlaga, W. Winiecki, Systemy pomiarowe, w „Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane”, WNT 2004

3. W. Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKiŁ, 2006

4. W. Miekczarek, Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion 1993

5. W. Tłaczała, Środowisko LabView TM w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT 2002,

6. T. P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKiŁ

Efekty uczenia się:

U1. Student potrafi wykonać elementarne pomiary oraz wskazać ważniejsze składniki systemów pomiarowych wspomaganych komputerem,

U2. Potrafi dokonać akwizycji danych pomiarowych, przeprowadzić podstawowe procesy przetwarzania sygnałów oraz analizy błędów,

U3. Potrafi wykonać prosty program obsługi systemu pomiarowego wspomaganego komputerem z interfejsem graficznym

K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawdzianów oraz protokołów

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych, zasady bezpieczeństwa (BHP), określenie wymagań do zaliczenia przedmiotu, omówienie planu ćwiczeń.2. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień analizy i przetwarzania sygnałów (ćwiczenia z oprogramowaniem Matlab): · filtracja, · transformata Fouriera, · autokeralacja i korelacja wzajemna,· okienkowanie, uśrednianie.3. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych w środowisku Labview.4. Ćwiczenia pomiarowe celem zapoznania z tradycyjnymi i wirtualnymi systemami pomiarowymi: · czujnikami, · kartami pomiarowymi typu generator, oscyloskop, multimetr, platformą Elvis firmy NI, · urządzeniami autonomicznymi, · interfejsami, · rejestrowaniem sygnałów pomiarowych i ich analizą w dziedzinie czasu i częstotliwości.5. Ćwiczenia z rozproszonymi systemami pomiarowo-wizyjnymi: monitorowanie stanu technicznego, warunków klimatycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 4
Radosław Drelich 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.