Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie mechatroniczne 1300-Mt11PM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. T. Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT
2. Poradnik inżyniera mechanika,
3. Dokumentacja SolidWorks
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, pokaz, materiały elektroniczne
Literatura:

1. K. Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym Wydawnictwo PWr 2003

2. J. Leyko Mechanika ogólna, t. I (Statyka i kinematyka); t. II (Dynamika), PWN, Warszawa (2002, 2006, 2011, 2012),

3. M. Dietricha (red), Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, 2015

4. M. Hałas, Project Management, ebook

5. W. Urbaniak, Podstawy konstrukcji maszyn (opracowanie własne)

Efekty uczenia się:

K_U03 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników U01 Potrafi czytać dokumentacje techniczną zaawansowanych projektów zespołowych, przygotować stosowanie do wymagań zespołu projektowego niezbędną dokumentacje przy wykorzystaniu technik kreślarskich i komputerowych.

K_U06 potrafi projektować elementy mechatroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD), U02 Potrafi pracować w zespole projektowym przy projektowaniu urządzeń mechatronicznych.

KU_09 posiada umiejętności doboru funkcjonalnych elementów i układów oraz ich integracji w systemy mechatroniczne przy wykorzystaniu różnych platform sprzętowych, wykonawczych, mobilnych i stacjonarnych, W03. Potrafi wykorzystać podczas projektowania dostępne elementy funkcyjne, podzespoły i normalia.

KU_10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne, U04. Potrafi zaprojektować proste zintegrowane urządzenia mechatroniczne w skład, którego wchodzą elementy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Rozumie istotę pracy w zespole projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zarządzania projektami. Organizacja zespołu projektowego. Zadania poszczególnych członków zespołu projektowego. Struktura organizacyjna, Przygotowanie dokumentacji projektu zespołowego. Planowanie, organizacja zespołu operacyjnego, harmonogram działania, pozyskiwanie i przechowywanie zasobów projektowych, sterowanie realizacją projektu. Metody zarządzania projektem zespołowym. Zarządzanie integralnością, komunikacją, zakresem, kosztami, czasem, jakością, ludźmi, ryzykiem, zamówieniami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 18:00 - 19:30, sala 202
Wiesław Urbaniak 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.